معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

م
اسم تلفظ ریشه معنی
ماتیار matiyar فارسی مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد مخفف مادر بعلاوه یار
مازیار maziyar فارسی پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد
ماکان makan فارسی (در قدیم) آنچه بوده است؛ — (اَعلام) نام پسر کاکی از سران دیالمه [قرن ۳و ۴ هجری] که در آغاز نزد ابوالحسین ناصر در گرگان بسر می‌برد و از سران با نفوذ او بود و مدتی از جانب وی بر «تمیشه» حکومت می‌کرد.
مانی mani فارسی نام بنیانگذار آیین مانوی
ماهان mahan فارسی روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
ماهیار mah yar فارسی دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
منوچهر manuchehr فارسی در اوستا آن که از نژاد منوش است
مَهان mahan فارسی بزرگان
مهبد mahbod فارسی مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است – از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
مهران mehran فارسی مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
مهراب mehrab فارسی دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
مهراد mehrad فارسی بخشنده بزرگ
مهربد mehrbod فارسی مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف)
مهرداد mehrdad فارسی داده خورشید
مهرسام mer sam فارسی پسر خونگرم و مهربان ، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
مهرشاد mehr shad فارسی شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور ،خورشید هدایت کننده
مهریاد mehr yad فارسی یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
مهریار mahriyar فارسی یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
مهزیار mahziyar فارسی دوست و یار خورشید
مهنام mahnam فارسی دارای نام زیبا
مهند mohanad فارسی تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون نون و دال ، نامی خراسانی
مهیاد mah yad فارسی یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ، دارای چهره ای زیبا چون ماه
موتا mota فارسی نام یکی از سرداران دیلمی
مهرنوش mehrnush فارسی
شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
مهرزاد mehrzad فارسی فرزند آفتاب
مهرک mehrak فارسی ز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻯ ﺟﻬﺮﻡ در زﻣﺎﻥ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
مهیار mah yar فارسی ماهیار
میلاد milad فارسی صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی,شاگرد,دانش آموز
میلان milan فارسی نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا