معنی اسم مسیحا

مسیحا : منجی بلند مرتبه – منجی مبارک -مسیح(عبری) + ا ( فارسی )-الف اضافه شده به آخر مسیح الف تعظیم است٠

 

اسامی مشابه

  • یونس
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا