معنی اسم کامیار

كاميار:    ۱- (در قديم) (به مجاز) كامياب، ( كامياب، ۲- (در حالت قيدي) با شادي و با خوشحالي؛ ۳- (اَعلام) امير كمال‌الدين ابن اسحاق، قاضي ارزنجان يكي از بزرگان امراي علاءالدوله كيقباد سلجوقي [متوفي ۶۳۵ قمری] مردي فقيه، سخنگو و حكيم مشرب و از شاگردان شيخ شهاب‌الدين سهروردي.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا