معنی اسم فریمان

فريمان:    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من= انديشه و فكر)؛ ۱- داراي انديشه‌ي خجسته، مبارك و با شكوه؛ ۲- (به مجاز) خيرانديش و نيك انديش؛ ۳- (اَعلام) ۱) رودخانه‌اي فصلی، در استان خراسان به طول ۴۴ کیلومتر، که از شهرستان فریمان سرچشمه می گیرد و پس از عبور از روستاهای آن، در ۱۱ کیلومتری جنوب فریمان به سد فریمان می‌ريزد؛ ۲) نام شهرستانی در شرق استان خراسان رضوی.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا