معنی اسم فریدون

فريدون:    ۱- به معني «سه ايدون» يا «سه اينچنين»؛ ۲- (اَعلام) در داستانهای ملی ایران، پسر آبتين از تبار جمشید يكي از بزرگان داستاني اقوام مشترك هند و ايراني در روايات ايراني كه وي يكي از پادشاهان سلسله‌ي پيشدادي به شمار رفته است. کاوه پس از پیروزی قیام خود او را به پادشاهی برگزید. فریدون پس از ۵۰۰ سال پادشاهی، قلمرو خود را میان پسرانش ایرج، سلم و تور قسمت کرد. [تفسير معناي فريدون (سه ايدون يا سه اينچنين) مربوط به دوراني است كه در آن آريائيان به سه شاخه تقسيم گرديدند].

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • میبالم که در ایران زندگی میکنم و اسمم نیز ایرانی و آریایی اصل هستش از انتخاب اسمم از پدرو مادرم تشکر میکنم

  • فریدون فر تو چون پادشاه ملک ری یک دو روزی رنج ره بنماه وهمچون شاه کی

  • اسمم را مادر بزرگم بتول و مادرش صدر نهادنم و جدم را اکبر پدرش برات وجدش ناظر نهاد روحشان شاد (فریدونم .بدون کاوه)

    با تشکر از گردانندگان این سایت