معنی اسم طَلحه

طَلحه :    (عربي) ۱- (در گياهي) درختي خاردار كه شترها از آن مي‌چرند؛ درخت موز؛ ۲- (اَعلام) ۱) [قرن اول هجری] صحابی پيامبر اسلام(ص) و از نخستین مسلمانان که بعدها در مخالفت با حضرت علی(ع) با زُبَیر همدست شد و هر دو در جنگ جمل کشته شدند؛ ۲) دومین امیر [۲۰۷-۲۱۲ قمری] سلسله‌ي طارهیان، برادر عبدالله ابن طاهر و علی ابن طاهر.

%d8%b7%d9%8e%d9%84%d8%ad%d9%87

اسم طلحه در لغت نامه دهخدا

طلحه .
[ طَ ح َ ] (اِخ ) نسوی .
از حکماء است .
(ترجمه ٔ نزهةالارواح شهرزوری ج ۲ ص ۱۵۴).
طلحه .
[ طَ ح َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان بوشهر در ۴۸هزارگزی شمال خاوری خورموج و دامنه ٔ کوه سرخ .
کوهستانی معتدل و مالاریائی با ۸۸۲ تن سکنه .
آب آن از چاه و قنات .
محصول آنجا غلات و تنباکو و خرما.
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است .
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷).
و صاحب فارسنامه گوید: دهی است چهارفرسنگی مغرب بشگان .<

اسم طلحه درفرهنگ فارسی

طلحه
ابن عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره قرشی تیمی معروف به طلحه الجواد و طلحه الجود مکنی به ابو محمد . از کبار اصحاب رسول ( ص ) و از عشره مبشره (و. ۲۸ قبل ازهجرت / ۵۹۶ م . ف. ۳۶ ه.ق ./ ۶۵۶ م .). وی یکی از افراد معدود قریش بود که بنوشتن آشنایی داشت . طلحه در برخی از غزوات پیامبر ( ص ) مانند احد و تبوک شرکت داشت و در جنگ احد مجروح گردید. در حجه الوداع نیز رسول ( ص ) را همراهی کرد و همچنین وی یکی از اصحاب ششگانه شوری است پس از فوت عمر که بدستور او برای تعیین جانشین وی تشکیل گردید . پس از آنکه عثمان را فرو گرفتند و علی قبول خلافت نکرد گروهی از بصریان سوی طلحه شدند تا خلافت بپذیرد و او نپذیرفت زیرا میدانست که هنوز خلاف است و چون باردیگر مردم بر علی (ع) اجتماع کردند علی گفت : یاران پیغمبر بیایند نخست مهاجر و انصار که ایشان ابتدا کنند . پس رفتند و اصحاب پیغمبر را آوردند مگر طلحه و زبیر که ایشان پیغام فرستادند که هر که مسلمانان پسندند ما نیز پسندیم . علی گفت نخست ایشان بیایند و خواست برخیزد . مردم نگذاشتند . پس مالک بن اشتر نزدیک طلحه شد و گفت : فردا مسلمانان را بی امام خواهی کرد و در میان مسلمانان خلاف خواهی افکند . مردم بصره بدر تو آمدند چرا بیعت نکردی امروز که مردم بر یک تن گرد آمده اند اختلاف کردن چراست . اگر با من بیرون نیایی سرت بردارم و حکم نیز همچنین گفت. زبیر و طلحه را نزد علی بیاوردند. علی گفت : مرا درین کار رغبت نیست و مردم بی امام مانده اند . هر که از شما خواهید دست بازکنید تا من او را بیعت کنم و از همه تو ای طلحه دست باز کن تا ترا بیعت کنم . طلحه معاذالله آنجا که تو باشی و سابقیت تو من که باشم ? پس مالک بن اشتر علی را گفت : دست باز کن و نخستین کسی که دست بر دست علی نهاد طلحه بود. پس زبیر بن عوام و دیگران بیعت کردند . پس از آن طلحه و زبیر غالبا نسبت بعلی راه خلاف می پیمودند و سپس بعایشه پیوسته و در مسجد بصره خواستند علی را خلع کنند و طلحه بخلافت نشیند . غوغایی برخاست . طلحه و زبیر و عایشه در جنگ جمل شرکت کردند و طلحه درین وقعه جان بداد. وی مال وافر اندوخته بود.
دهی از دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان بوشهر ۴۸ هزار گزی شمال خاوری خورموج دامنه کوه سرخ .
طلحه الملک
نام رودباریست به یمن
ام طلحه
شپش . عقبه
حش طلحه
موضعی است بیرون مدینه

اسم طلحه در اسامی پسرانه و دخترانه

طلحه
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: نام یکی از صحابه پیامبر(ص) ، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا