معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

ش
اسم تلفظ ریشه معنی
شاپور shapur فارسی شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
شاهرخ shah rokh فارسی آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری
شاهین shahin فارسی پرنده شکاری
شایا shaya فارسی سزاواراسم
شایان shayan فارسی سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور
شروین shervin فارسی ﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﯿﻮﺱ ﺑﺮادر اﻧﻮﺷﯿﺮواﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎﻑ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﻧﺎﻡ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻠﻢ و ﮔﯿﻼﻥ
شهراد shah rad فارسی شاه بخشنده
شهرام shahram فارسی نام یک پادشاه
شهرداد shahrdad فارسی  هدیه شهر
شهروز shahroz فارسی شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد
شهریار shahriyar فارسی پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
شهیاد shahyad فارسی مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)
شهیار shahyar فارسی یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی
شکیب shakib فارسی تحمل، بردباری، آرام و صبر
شیانا shiyana فارسی پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا