معنی اسم شهریار

شهریار : ۱- پادشاه، شاه؛ ۲- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ ۳- (اَعلام) ۱) پسر خسرو پرویز از شیرین و پدر یزدگرد سوم ساسانی؛ ۲) (در شاهنامه) پسر برزو، نواده‌ي رستم؛ ۳) محمّدحسین شهریار [۱۲۸۵-۱۳۶۷ شمسی] شاعر ایرانی، از مردم آذربایجان، سراینده‌ي شعر به فارسی و ترکی آذری، از جمله منظومه‌ي ترکی به نام سلام به حیدربابا و دیوان شعر فارسی؛ ۴) عنوان ترجمه‌ي فارسی کتابی از ماکیاولی درباره‌ي اصول سیاسی و آیین کشورداری؛ ۵) نام شهرستانی در جنوب استان تهران.

دانلود

اسامی مشابه

  • آیکان
  • بعدی
    قبلی

    اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا