معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

س
اسم تلفظ ریشه معنی
ساتیار satiyar فارسی نام یکی از سرداران داریوش
ساسان sasan فارسی تنها و گوشه نشین – درویش – نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
سالار salar فارسی بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه
سام sam فارسی آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
سامان saman فارسی سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
سامیا samiya فارسی نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
سامیار samiyar فارسی کمک کننده به آتش محافظ آتش
سامین samin فارسی نام روستایی در نزدیکی همدان
سپنتا sepanta فارسی اسپنتا – مقدس قابل ستایش
سپهر sepehr فارسی آسمان
سپهراد sepehrad فارسی مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد)
سپهرداد sepehrdad فارسی نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
سدرا sadra فارسی نام درختی در آسمان هفتم بهشت
سورن suren فارسی نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
سورنا surena فارسی نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
سورین surin فارسی توانا، دلیر
سوشا susha فارسی سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند
سوما suma فارسی در گویش مازندران نهر آب
سروش sorush فارسی  ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎﻡ آور در ﻓﺮﻫﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ
سهراب sohrab فارسی گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
سیامک siyamak فارسی آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
سیاوش siyavash فارسی دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا