معنی اسم سپهر

سپهر :   ۱- آسمان؛ ۲- (به مجاز) روزگار؛ ۳- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه راست پنجگاه؛ ۴- (اَعلام) سپهر: شهرت و تخلّص محمّدتقی خان کاشانی [قرن ۱۳ هجری]، مورخ ایرانی، ملقب به لسان الملک، مؤلف ناسخُ التَواریخ، به فارسی.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا