معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)


نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)

ز
اسم تلفظ ریشه معنی
زال zal فارسی یکی از شخصیتهای شاهنامه-پدر رستم
زامیاد zamiyad فارسی نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
زروان zarvan فارسی نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
زریر zarir فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
زهیر zahir فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)

دانلود

اسامی مشابه

  • اغریرث
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا