معنی اسم خسرو

خسرو :    (معرب پهلوي) ۱- پادشاه؛ ۲- (اَعلام) شاه سلسله‌ي اشکانی: [۱۱۰-۱۲۸ ميلادی] که در زمان او ترايانوس (تراژان) امپراتور روم به ايران تاخت و تيسفون را گرفت، ولی با مرگ او جانشينش هادريانوس با ايران صلح کرد و غنايم جنگی را به ايران پس داد؛ ۲) خسرو انوشيروان:  شاه ساسانی ملقب به انوشيروان عادل؛ ۳) خسرو پرويز: شاه سلسله‌ي ساسانی [۵۹۰-۶۲۸ ميلادی] پسر و جانشين هرمز چهارم؛ ۴) خسرو شاه: شاه سلسله‌ي غزنوی [۵۴۷-۵۵۵ قمری] که بر اثر حمله‌ي غياث‌الدین محمّد سام از پايتخت خود غزنین به لاهور گريخت و معزالدين محمّد سام به جايش بر تخت سلطنت نشست.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا