معنی اسم حبیب الله

حبيب الله :    (عربي) ۱- دوست خدا؛ ۲- (اَعلام) حبیب الله خان پادشاه افغانستان [۱۳۱۹-۱۳۳۷ قمری] که در برابر ۱۶۰ هزار لیره، روابط خارجی افغانستان را به بریتانیا واگذاشت. در جنگ جهانی اول افغانستان را بی طرف نگهداشت و سرانجام کشته شد.

حبیب الله

حبیب الله در فرهنگ عمید

حبیب اللـه
دوست خدا.

حبیب الله در فرهنگ فارسی

حبیب الله
( امیر حبیب الله خان ) ابن امیر عبد الرحمن خان امیر افغانستان پنجمین خان بارکزائی ( و . ۱۲۸۸ ه. ق . جل. ۱۳۱۹ ه. ق . – مقق . ۱۳۳۷ ه. ق . ) وی بجای پدر بر کرسی امارت نشست ولی در ۱۳۳۷ ه. ق . بضرب ششلول کشته شد و پسرش نصر الله خان موقتا امارت افغانستان را بدست آورد ولی کمی بعد امان الله خان پسر سوم حبیب الله خان برادر خود را مغلوب کرد و خود امیر افغانستان شد .
یکی از معاریف خطبا و واعظ مسجد جامع هرات
حبیب الله اصفهانی
مردی است بزیور علم و صلاح آراسته
حبیب الله باغنوی
شیرازی مشهور بملا میرزاجان اشعری شافعی مذهب بود
حبیب الله جرجانی
از احفاد والانژاد اشرف علمائ ربانی امیر شریف الدین علی جرجانی
حبیب الله خان
امیر افغانستان پنجمین خان بارکزائی
حبیب الله ذوالفنون
عالم هیوی و منجم معاصر
حبیب الله ساوجی
کریم الدین خواجه پیش کار انیس الخضره دورمش خان لله سام میرزا صفوی والی خراسان
حبیب الله سبزواری
یکی از شعرای ایران
حبیب الله طبیب
برادرزاده مولانا عزالدین حسین طبیب بود
حبیب الله قمی
اوراست دارالفوائد در شرح و ترجمه کشف الفوائد
حبیب الله نجومی
فرزند حاج میرزا احمد منجم باشی شیرازی پسر حاج محمد جعفر است

حبیب الله در اسامی پسرانه و دخترانه

حبیب الله
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: دوست و یار خداوند

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا