معنی اسم توکل

توكل : (عربي) ۱- يقين داشتن به رحمت خداوند و اميد بستن به او؛ ۲- (در تصوف) واگذار كردن كارها به خداوند در جايي كه اراده و قدرت بشري كارساز نباشد.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا