معنی اسم توریا

توریا : چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است،در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می دهد هست تقدیر: سرنوشت

 

اسامی مشابه

  • آدهاوا
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا