معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

 

ب
اسم تلفظ ریشه معنی
باتیس batis فارسی دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد
باراد barad فارسی نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت امده است
بارمان barman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، نام یکی از سرداران دورهماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ
بابک babak فارسی ﺍﺳﺘﻮار ، ﭘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ، ﭘﺎﭘﮏ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ دﻻور اﯾﺮاﻧﯽ، ﭘﺴﺮ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻮﺏِد ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﭘﺪراردﺷﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﮔﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
باربد barbad فارسی بارگاه پروردگار و انسان مسئولیت پذیر،نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
بامداد bamdad فارسی صبح، نام پدر مزدک
بامشاد bamshad فارسی نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
بختیار bakhtiyar فارسی خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی
برانوش branush فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
برتن bartan فارسی بردیس – به فتح ب و ت – مرد مغرور
برته barte فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
برزو borzu فارسی بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم زال
بردیا bardiya فارسی نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه
برسام barsam فارسی آﺗﺶ ﺑﺰرﮒ ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮ(ﻣﺨﻔﻒ اﺑﺮ) + ﺳﺎﻡ ( آﺗﺶ) – ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻥ ﯾﺰﮔﺮد ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
برنا borna فارسی  جوان
برزن barzan فارسی نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
بزرگمهر bozorg mehr فارسی بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
بسطام bastam فارسی نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
بهبد behbod فارسی نگهبان,مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)
بهبود behbud فارسی پیشرفت تدریجی – حرکت رو به بهتر شدن
بهداد behdad فارسی آفریده خوب
بهراد behrad فارسی  مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده)
بهرام bahram فارسی فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
بهروز behruz فارسی خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی
بهزاد behzad فارسی مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی، همچنین نام اسب ‏سیاوش
بهشاد behshad فارسی مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد
بهمن bahman فارسی نیک اندیش ، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
بهمنش behmanesh فارسی دارای مش و کردار شایسته
بهنام behnam فارسی دارای نام نیک
بهینا behina فارسی کسی که از نسل خوبان است
بیژن bizhan فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

 

 

 

دانلود

اسامی مشابه

  • آتاش
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا