معنی اسم بُرزو

بُرزو : ۱- (اوستايي) تنومند، بلند پايه؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام پسر سهراب پسر رستم زال در روايات ملي؛ ۲) نام آتشكده‌ي عهد ساساني در استان مركزي.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا