معنی اسم بينش

بينش : (اسم مصدر از ديدن) ۱- (به مجاز) قدرت ادراك و شناخت معمولاً وسيع و ژرف، بصيرت؛ ۲- (به مجاز) نگرش؛ ۳- (در قديم) توانايي رؤيت، ديدن؛ ۴- (در قديم) چشم؛ ۵- (اَعلام) سيد تقی بينش نويسنده و محقق متون کهن موسيقی سنتی ايران که در سال ۱۳۰۰ شمسی در مشهد به دنيا آمد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا