معنی اسم بينش

بينش : (اسم مصدر از ديدن) ۱- (به مجاز) قدرت ادراك و شناخت معمولاً وسيع و ژرف، بصيرت؛ ۲- (به مجاز) نگرش؛ ۳- (در قديم) توانايي رؤيت، ديدن؛ ۴- (در قديم) چشم؛ ۵- (اَعلام) سيد تقی بينش نويسنده و محقق متون کهن موسيقی سنتی ايران که در سال ۱۳۰۰ شمسی در مشهد به دنيا آمد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا