معنی اسم برهمن

برهمن : در سانسکریت به معنی مطلق پیشوایان روحانی ، یکی از سه طبقه ٔ مردم در آیین برهمایی، بت پرست و زناربند

 

دانلود

اسامی مشابه

  • برهمند
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا