معنی اسم بخشایش

بخشايش : (اسم مصدر از بخشودن و بخشاييدن)، گذشت و چشم‌‌پوشي كردن گناه يا كار نادرست كسي، عفو، رأفت، رحمت و شفقت.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا