معنی اسم بادینان

بادینان : بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ، نام منطقةای درکردستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی(نگارش کردی باذان: نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی 

 

اسامی مشابه

  • آریابد
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا