معنی اسم امیدوار

اميدوار : ۱- آرزومند، متوقع، منتظر؛ ۲- ويژگي آن كه احساس دلگرم كننده نسبت به برآورده شدنِ خواسته‌هايش دارد، يا آن كه به طور كلي به آينده خوش بين است؛ ۳- (در قديم) آن كه يا آنچه به او (آن) اميد وجود دارد، مايه‌ي اميد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا