معنی اسم اسفند

اسفند : (اوستايي) ۱- (= اسپند) مقدس؛ ۲- (در گاه شماري) ماه دوازدهم از سال شمسي؛ ۳- (در گياهي) دانه‌ي سياه خوش بويي كه آن را براي دفع چشم زخم در آتش مي‌ريزند؛ ۴- (در گياهي) گياهي علفي چند ساله با گل‌هاي سفيد و ميوه‌ي ناشكوفا كه دانه‌هايي سياه رنگ در داخل ميوه‌ي آن قرار دارد.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا