معنی اسم ابالفضل

ابالفضل : ابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا ، ایشان به سلطان ادب معروفند امیر مهدی: مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه صالح

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا