معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ژ)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ژ)

ژ
اسم تلفظ ریشه معنی
ژاله zhale فارسی شبنم ، قطره باران
ژامک zhamak فارسی از نامهای باستانی، آینه
ژانیا zhaniya فارسی از نام های باستانی,زندگی جاودان
ژیلا zhila فارسی ژاله تگرگ

 

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ژ)

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا