معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(چ)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(چ)

 

چ
اسم تلفظ ریشه معنی
چشمه Chesh-me فارسی مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود
چهره cheh-re فارسی صورت
چکاوه chaka-ve فارسی چکاوک
چکاوک Chakāvak فارسی پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد
چکامه chaka-me فارسی شعر به ویژه قصیده

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(چ)

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا