معنی اسم پُروشات

پُروشات :    (= پروشاتو= پاروساتيس) ۱- (در پارسي باستان puršātu) به معني پُرشاد؛ ۲- (در يوناني prysates) 3- (اَعلام) ۱) ملكه‌ي ايران، زن داريوش دوم و دختر اردشير اول هخامنشي (درازدست) از زنِ بابلي او به نام آنديا /āndiā/ يا آندريا/āndriā/؛ ۲) دختر اردشير سوم هخامنشی (اُخس) و آتوسا، وي به ازدواج اسكندر درآمد.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا