معنی اسم یَسنا

يَسنا :    (اوستايي) هم ريشه با يشت، در لغت به معني پرستش، ستايش، نماز، جشن و در اصطلاح نام يكي از بخش‌هاي پنجگانه‌ي اوستا و مهمترين آنهاست.

 

 

اسم یسنا در لغت نامه دهخدا

یسنا. [ ی َ ] (اِخ ) نام جزء مهم اوستاست و این کلمه به معنی ستایش و حمد و جشن می آید و آن شامل هفتاد و دو فصل است. (یادداشت مؤلف ). در اوستایی یسنه [ همریشه ٔ «یشت » ] به معنی پرستش و ستایش و نماز و جشن است. یسنا بخشی است از اجزای پنجگانه ٔ اوستا و مخصوصاً هنگام مراسم مذهبی سروده می شود و آن شامل ۷۲ فصل است و هر فصل آن را یک هائیتی (امروز«ها» و «هات ») گویند و به مناسبت ۷۲ های یسناست که کشتی (= کستی ) یعنی بندی که زرتشتیان سه بار به دور کمر می پیچینداز ۷۲ نخ پشم سفید بافته می شود. پارسیان یسنا را به دو قسمت بزرگ تقسیم می کنند: نخست از یسنای ۱ تا یسنای ۲۷٫ دوم از یسنای ۲۸ تا پایان. از این ۷۲ فصل ۱۷فصل (هائیتی ) گاتها را که قدیمترین قسمت اوستا بشمار می رود، تشکیل می دهند. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).

اسم یسنا در فرهنگ فارسی

یسنا
هم ریشه بایشت در لغت بمعنی پرستش ستایش نماز جشن و در اصطلاح نام یکی از بخشهای پنجگان. اوستا و مهمترین آنهاست و در مراسم دینی سروده میشود . یسنا شامل ۷۲ فصل است .پارسیان یسنا را بدو بخش بزرگ تقسیم کردهاند : از یسنا ۱ تا ۲۷ و از یسنا ۲۸ تا پایان . یسنا حاوی موضوعات ذیل است : ذکر و نیایش اهورمزدا امشاسپندان ایزدان درون ( نان مقدس ) هوم ( گیاه سکر آور مقدس ) اقرار بدین زردشتی ستون گاتها و ستایش فصول مخصوصی از یسنا ستایش سروش نیایش آذر ( آتش ) تقدیس آب و غیره.
ازبخشهای اوستاکه هنگام مراسم مذهبی می خوانند، به معنی ستایش و پرستش و نماز

اسم یسنا در فرهنگ معین

یسنا
(یَ) (اِ.) ۱ – پرستش، ستایش . ۲ – یکی از بخش های اوستا که در هنگام مراسم مذهبی خوانده می شود.

اسم یسنا در فرهنگ فارسی عمید

یسنا
۱. یکی از بخش های پنج گانۀ اوستا که هنگام مراسم مذهبی خوانده می شود.
۲. ستایش، پرستش.
۳. نماز.

اسم یسنا در اسامی پسرانه و دخترانه

یسنا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: yasnā) (اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه ی اوستا و مهمترین آنهاست – حمد و ستایش خداوند، نام یکی از بخش های اوستا است

دانلود

اسامی مشابه

 • مروا
 • هرمینا
 • آتین
 • بعدی
  قبلی

  اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

  اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • معنی اسمه میگانوش چیه ؟

 • سلام، اسم یسنا اسم پسر است
  این رو با تحقیق خدمتتون نوشتم

 • یسنا قشنگ ترین اسمیه که تا حالا شنیدم .عالیه .اسم دختر هم هست