معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

ه
اسم تلفظ ریشه معنی
هستی hasti فارسی
وجود، زندگی، زندگانی
هما
homa فارسی
پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
همتا hamta فارسی نظیر، مانند
همیلا hemila فارسی نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی,زن زیبا
هنگامه hengame فارسی
شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب
هوتسا hotsa فارسی آتوسا، نام همسر گشتاسب
هیلا hila فارسی پرنده ای شکاری کوچکتر از باز
هوتس huts فارسی
به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • سلام ممنون از سایت خوبتون خواهشمندم معنی اسم {هلنا} رو با تصویر طراحی شده بزارید ممنون

  • طراحی اسم برسام با معنی

  • طراحی اسم باربد