معنی اسم هانا

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم هانا

هانا :    (كردي) ۱- زنهار، دادخواهي؛ ۲- اميد؛ ۳- بينايي؛ ۴- خواهش.

 

 

اسم هانا در لغت نامه دهخدا

هان. (صوت ) امر به شتاب کردن، یعنی بشتاب و جلد باش. (برهان ) (ناظم الاطباء). || (ق ) براستی و در حقیقت. (ناظم الاطباء). || (صوت ) کلمه ٔ جواب به معنی آری. بلی. || کلمه ٔ تنبیه است، یعنی در محل آگاهانیدن و تأکید در کاری و امری به کار برند خواه به طریق امر باشد و خواه به تصدیق وجد. (برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) :
هان و هینش کنم از حکمت زیرا خر
بازگردد ز ره کژ به هان و هین.
ناصرخسرو.
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
ایوان مداین را آئینه ٔ عبرت دان.
خاقانی.
زمین بلرزد بر خود اگر تو گویی هین
فلک بماند برجای اگر توگویی هان.
کمال الدین اسماعیل (از جهانگیری ).
گفت خندان که هین پیاله بگیر
ستدم گفت هان ز باده منوش.
هاتف اصفهانی.
گوید به فلک گر به منع هان
راند به زمین گر به امر هین
گردون و درنگ ارچه نی چنان
گیتی و شتاب ارچه نی چنین.
رضاقلی خان هدایت.
هان. (اِخ ) نام سلسله ٔ پادشاهی چین است که در دو قرن اول میلادی در آن کشور حکومت داشته اند. (از اعلام المنجد).

اسم هانا در فرهنگ فارسی

هان
شیمی دان آلمانی ( و. ۱۸۷۹ – ف. ۱۹۶۸ م .) متولد فرانکفورت . در سال ۱۹٠۱ از دانشگاه ماربورگ درجه دکترا گرفت . مسافرتی به لندن کرد و سپس در دانشگاه شیمی برلین مشغول کار شد و از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۸ عضو انستیتوی کایزر ویلهلم در برلین بود. به اکتشافات بسیار نایل آمد از جمله آخرین اکتشاف وی شکستن اتم اورانیوم و محاسبه انرژی اتمی بود که منجر به ساختن بمب اتم شد. تالیفات بسیار در زمینه شیمی دارد که از آن جمله : رادیو شیمی عملی حرکت مصنوعی اتمها شکافتن هسته های سنگین استفاده از انرژی هسته های سنگین استفاده از انرژی هسته های اتمی ( ۱۹۵٠ ) اتمهای نو ( ۱۹۵٠ ) و کبالت ( ۱۹۵۵ ) را میتوان نام برد. در ۱۹۴۴ جایزه نوبل در شیمی به مناسبت کارهای وی در زمینه شکافتن اتم به او اعطا شد .
کلمه تنبیه درمقام آگاه ساختن کسی یاتاکیدامری
(صفت ) کلم. تنبیهاست و آن برای موارد ذیل بکار رود : الف – برای آگاهیدن : (( هان ای دل عبرت بین . ازدیده نظرکن هان ایوان مداین را آیین. عبرت دان .)) ( خاقانی ) ب – برای تصدیق وتایید
وزنی برابر بیست و پنج استار نام سلسله پادشاهی چین است که در دو قرن اول میلادی در آن کشور حکومت داشته اند .
[NEXT] [مهندسی مخابرات] ← هم شنوی انتهای نزدیک
هان وهین
(صفت ) ۱- هان . آگاه باش . ۲- کلمهایست که بدان خررا بحرکت تشویق یاتحذیرکنند: (( روی ستم نیاید پیدابه چشم کس ازبیم هیبت تو وازهان وهین تو . )) ( سوزنی )
هان وهین کردن
(مصدر) آگاه کردن تنبیهکردن : (( هان وهینش کنم ازحکمت زیراخر بازگردد زره کژبه هان وهین . )) (ناصرخسرو )
هان کئو
شهری در جنوب شرقی ایالت هوپه در مشرق چین مرکزی در ساحل چپ رود یانگ تسه واقع است و مرکز ایالت هوپه میباشد . در حدود یک میلیون نفر سکنه دارد . در جنگ دوم جهانی خسارات زیاد دید. مرکز صنایع نساجی شیمیائی الکتریکی و مکانیکی میباشد .
هان کیانگ
رودی در مشرق چین مرکزی که پس از مشروب ساختن ایالات شنسی و هوپه به طرف جنوب شرقی جریان می یابد و در شهر هان کاو به رود یانگ تسه میریزد. طول این رود ۱۱٠٠ کیلومتر میباشد حدود ۶٠٠ کیلومتر آن برای سفاین بزرگ قابل کشتیرانی است .
نام رود بزرگی است در چین که از کوههای واقع در حدود غربی ایالت مذکور را مشروب میسازد و پس از آن بایالت هوپه وارد میگردد و سپس رو بمشرق میرود تا اینکه در شهر هان کاو برود یانگ نس میپیوندد طول این رود به ۵٠٠ هزار گز بالغ میشود .
حبه هان
هل تخم گل یسر

اسم هانا در فرهنگ معین

هان
(شب جم .) به هوش باش ! کلمه ای که برای آگاه کردن به کار می رود.

اسم هانا در فرهنگ فارسی عمید

هان
۱. کلمۀ تنبیه که در مقام آگاه ساختن کسی یا تٲکید در امری به کار می رود.
۲. [عامیانه] برای تصدیق به کار می رود.
۳. [عامیانه] هنگام مخاطب قرار گرفتن در جواب به جای بله گفته می شود.

اسم هانا در اسامی پسرانه و دخترانه

هانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: hānā) (کردی) زنهار، دادخواهی، امید، بینایی، خواهش – پناه، امید، نفس، فریاد
هانه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: چشمه
هانی
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hāni) (عربی) مسرور، میسر، (در اعلام) نام چند تن از مشاهیر عرب، نام یکی از یاران امام حسین (ع) در کوفه – مرد دلسوز و مهربان، نام چندتن از مشاهیر عرب
هانیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hāniyā) (هانی + ا (پسوند نسبت) ) منسوب به هانی، مسرور و شاد – مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
هانیبال
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فنیقی
معنی: لاتینی از ۲۸، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر روم جنگید
هانیه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hāniye) (عربی) شادمان، خوشبخت – هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • بچه ها ميخواستم نظرتونو درباره اسم/هانا/بپرسم.

  • اسم من هاناست و علاوه بر این معانی معنی نور و روشنایی هم میده