معنی اسم نیلوفر

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم نیلوفر

نیلوفر :    ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح آب شناور مي شود، گل‌هاي آن مصرف داروئي دارد.

 

 

 

اسم نیلوفر در لغت نامه دهخدا

نیلوفر. [ ف َ ] (اِ) نیلوفر معمولی یا نیلوفر آبی گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که نزدیک به تیره ٔ آلاله ها است. این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل می روید. برگهایش قلبی شکل و مسطح است. درازای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند. این گیاه را غالباً به عنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها می کارند. ساقه ٔ خزنده ٔ این گیاه که در کف برکه ها و حوضچه ها می خزد به عنوان قابض در تداوی به کار می رود. از دانه های آن نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قوه باه استفاده می شود .
نیلوفربزرگ : گونه ای نیلوفر آبی است که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم می روید. برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهنه ٔ وسیع و جالب توجهی هستند به طوری که قطر پهنه ٔ برگهایش تا دو متر هم می رسد. لبه ٔ برگهایش که مانند دایره ٔ وسیعی بر سطح آب قرار می گیرند به طرف بالابرگشته است همین برگشتگی لبه ٔ برگهای این گیاه به طرف بالا با توجه به وسعت پهنه ٔ برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است به طوری که می تواند وزن طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند. گلهایش نیز نسبةً بزرگ و داری گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بیشتر به طرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز می شود. میوه اش کروی شکل و خاردار است و دانه هایش محتوی نشاسته ٔ فراوان و خوراکی است ازین جهت این گیاه را ذرت آبی نیز گویند.
نیلوفر سفید: یکی دیگر از گونه های نیلوفر آبی است که گلهای سفید دارد .
نیلوفر هندی : گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که گلهایی شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد. برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار می گیرد. دوگونه ازاین گیاه شناخته شده است یک گونه ٔ آن که دارای گلهای زردرنگ است و خاص مناطق گرم آمریکای جنوبی است. گونه ٔ دیگر دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا می روید. دانه هایش ذخائر غذائی فراوان دارند و به باقلای مصری و الفول المصری موسومند.
نیلوفر باغی : گونه ای نیلوفر یا پیچک است که بیشتر به نام لبلاب موسوم است. این گیاه خودرو است و به سرعت تکثیر می یابد گلهایی به رنگ سفید یا گلی دارد و در اکثر نقاط ایران در مزارع و باغچه ها می روید و نموش هم سریع است.این گیاه اگر در زمینی بروید که نزدیکش گیاهی یا تکیه گاهی نباشد روی زمین می خزد، اما همین که به تکیه گاه یا گیاه دیگری رسید دور آن می پیچد و از آن بالا می رود. از برگهایش به عنوان سبزی آش استفاده می کنند، خوراک خوبی نیز برای دامها محسوب می شود. اما این گیاه زیان زیادی به مزارع خصوصاً مزارع غلات و کتان و شاهدانه می رساند چون از رشد آنها جلوگیری می کند. ریشه کن ساختن آن نیز دشوار است زیرا ریشه های نازکش در اعماق زمین فرومی رود و از هر تکه ٔ کوچک یک پیچک تازه می روید. نامهای دیگر این گیاه حشیشه ٔ مهبوله و لوایه و پیچک باغی و لبلاب و لبلاب صغیر و علیق و مداد و طربوش الغراب و قهقهه و لبینة و عصب صغیر و بور طخیله است.
نیلوفر پیچ هندی : گونه ای نیلوفر یا پیچک است که دارای ساقه های خزنده و برگهائی پوشیده از کرک و گلهائی به رنگهای زیبای ارغوانی یا بنفش یا سفیداست که به صورت خوشه مجتمع می باشند. منشاء اصلی این گیاه امریکای مرکزی است اما در شمال افریقا و فرانسه نیز کشت می شود. ریشه های متورم این گیاه دارای ۴۰ درصد مواد نشاسته ای و ۲۰ درصد قندهای مختلف و ۴ درصد مواد پروتیدی است، از این جهت مورد تغذیه قرار می گیرد و مانند سیب زمینی از آن استفاده می شود. در جنوب ایران به ویژه بلوچستان گونه هائی از این گیاه می روید که در زبان محلی آن را گجر لاهوری می نامند. نامهای دیگر این گیاه حب النیل و عجب و قرطم هندی و حسن الساعه وحب العجب و دمةالعشاق و مرچایی و زیرکی و عجب گیاه و چهارمرجه است.
نیلوفر صحرائی : یکی از گونه های نیلوفر باغی است که پایا است و ساقه ٔ بالارونده و پیچنده دارد و گلهایش سفیدرنگ است. بزرگی گلها بین ۳ تا ۴ سانتی متر است و در اکثر مزارع و بیابانها به حالت وحشی می روید. نامهای دیگرش : سکرجا و لبلاب کبیر و پیچک صحرائی و اقسیان و حبل المساکین و عشاق الشجر و عصب و بدسغان و بدشغان و بداسغان و بدشگان وبدسکان و کف الکلب و راحةالکلب است.
نیلوفر فرنگی :انواع نیلوفر که در عهد ناصرالدین شاه از اروپا به ایران آوردند. (فرهنگ فارسی معین ). نیلوفر در تداول امروزی قسمی پیچک است. گل آن چون شیپوری است به رنگ آبی سخت مطبوع یا سرخ کم رنگ و لطیف، در نهایت صفا و طراوت که صبح زود باز شود و چند ساعت پس از زدن آفتاب بپژمرد. گل ازرق. آفتاب پرست. گل کبود. (یادداشت مؤلف ).
نیلوفر از اسپرغم هاست. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). نیلوفر اسم فارسی است و کرنب الماء عبارت از اوست، بیخش مانند زردک و ساقش نرم و طولش به قدر عمق آبها، برگش به سطح آب و ثمرش به قدر سیبی شبیه به قبه ٔ خشخاش و در آن تخمهای عریض سیاه و بالزوجت و گلش بیرون آب و اکثر او کبود و بعضی سرخ و آن هندی است و بعضی مایل به زردی و تیرگی و بعضی گویند که بری او نیز می باشد. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). گلی است معروف که با آفتاب از آب سر برمی آورد و باز با آفتاب فرومی رود. (از برهان ). نبات او در مرغزارها و آب ها ایستاده بود و بعضی در آب پنهان باشد و باقی نبات او بر روی آب بود و گل او سفید بود شبیه به شکوفه ٔ سوسن و میان گل او زعفرانی بود. (از ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ). آن را نینوفر نیز گویند، فارسی است، و آن در آب ایستاده روید. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کلمه ای اعجمی است و گفته اند که مرکب از دو جزء است : «نیل » که بدان رنگرزی کنند و «فر» که به معنی پر و جناح است، فکانه قیل : مجنح بنیل، لان الورقة کانها مصبوغة بالجناحین. (از اقرب الموارد). نیلوفر دو قسم باشد آفتابی و ماهتابی، آفتابی سرخ باشد به وقت طلوع آفتاب شکفته می شود و به هندی آن را کول گویند. دیگر ماهتابی و آن دو نوع است یکی سفید محض و دیگر سفید مایل به کبودی. این هر دو نوع به وقت شام شکفته می شود و در ادویه ٔ یونانیان همین را به کار برند. و خان آرزو در چراغ هدایت نوشته که نیلوفر سوای گل معروف است که درآب روید، گلی است دیگر که بیاره ٔ آن بر درخت دیگر پیچد و آن نیلی باشد. (از غیاث اللغات ). و رجوع به انجمن آرا و فرهنگ رشیدی شود :
کبت نادان بوی نیلوفر بیافت
خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست
چون گه رفتن فراز آمد نجست.
رودکی.
از وی [ بلخ ] ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد. (حدود العالم ).
گفتم چو برگ نیلوفر بود پیش ازین
گفتا کنون ز خون عدو شد چو ارغوان.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۷۳).
تا به دی ماه گل سرخ نباشد در باغ
تا به نوروز نباشد گل نو نیلوفر.
فرخی.
تا بود لعلی نعت گل نار
چون کبودی صفت نیلوفر.
فرخی.
گفتی که درزدند هزاران جای
آتش به گرد خرمن نیلوفر.
ناصرخسرو.
گر به روی تازه سوی روی آتش بنگری
روی آتش را همی تو تازه نیلوفر کنی.
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۵۳).
چرا پناه دل من به زیر زلف تو کرد
چو باشد از شب تاری نفور نیلوفر.
قطران.
مشنو از شب پرک حکایت خور
گرد حربا برآی و نیلوفر.
سنائی.
حوض ز نیلوفر و چمن ز گل سرخ
کوه نشابور گشت و کان بدخشان.
مختاری.
همچو چنبر باد چفته همچو نیلوفر کبود
قدو خد حاسدت از رنج و از بداختری.
سوزنی.
رای تو که آفتاب فضل است و هنر
گر یاد کند نیم شب از نیلوفر…
انوری.
ز آسیب دست دلبرش نیلی شده سیمین برش
سیاره ها نیلوفرش بر آفتاب انداخته.
خاقانی.
روی چو آفتاب به چشم چو نرگست
آن تازگی دهد که به نیلوفر آفتاب.
خاقانی.
نیلوفر خورشید جمال تو منم
خاکستر آتش خیال تو منم.
خاقانی.
چو عاجز گشت زین خاک جگرتاب
چو نیلوفر سپر افکند بر آب.
نظامی.
چشم نیلوفر از شکنجه ٔ خواب
جان درانداخته به قلعه ٔ آب.
نظامی.
فلک را کرد نیلی پوش پروین
موصل کرد به نیلوفر به نسرین.
نظامی.
چو نیلوفر در آب و ماه در میغ
پری رخ در میان پرنیان است.
سعدی.
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز
نقشهایی که در او خیره بماند ابصار.
سعدی.
آه اگر وقتی چو گل در بوستان یا چون سمن
در گلستان یا چو نیلوفر در آبت دیدمی.
سعدی.
آنکه چون لاله ازین پیش جگرسوخته بود
همچو نیلوفر ازین پس سپر افکند بر آب.
ابن یمین.
نیلوفر از آب سر برآورد و نمود
مژگان کبود و دیده ٔ زراندود.
؟ (از تاج المآثر).
– نیلوفر آبی . رجوع به نیلوفر شود.
– نیلوفر باغی . رجوع به نیلوفر و نیز رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص ۲۴۱ شود.
– نیلوفر بری . رجوع به نیلوفر صحرائی ذیل نیلوفر و رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص ۲۴۱ شود.
– نیلوفر بحری . رجوع به نیلوفر آبی ذیل نیلوفر شود.
– نیلوفر بستانی . رجوع به نیلوفر باغی ذیل نیلوفر شود.
– نیلوفر خشکی . رجوع به نیلوفر باغی و نیلوفر صحرائی ذیل نیلوفر شود.
– نیلوفر کبود. رجوع به نیلوفر شود.
– نیلوفرصحرایی . رجوع به نیلوفر شود.
– نیلوفر ماتم ؛ گل نیلوفر که از جهت سیاهی رنگ وی بر سرنمی زنند الا سیه پوشان ماتم. (آنندراج ). سیه پوشان ماتم گل نیلوفر را از جهت سیه رنگی بر سر زنند. (غیاث اللغات ) (از مصطلحات الشعراء) :
شمع نیلوفر ماتم زده از شعله به سر
ظلمت اندوخت شبم بس که ز هجران کسی.
صائب (از آنندراج ).
– نیلوفر هندی . رجوع به نیلوفر شود.
– نیلوفر وحشی . رجوع به نیلوفر صحرائی ذیل نیلوفر شود.
نیلوفر. [ ف َ ] (اِ) (جشن…) جشن نیلوفر جشنی بوده است که ایرانیان قدیم برپا می داشته اند. مؤلف برهان قاطع ذیل «مرداد» آرد: «مرداد…. نام روز هفتم باشد از هر ماه شمسی و بعضی روز هشتم گفته اندو فارسیان بنابر قاعده ٔ کلی این روز را عید کنند و جشن سازند و این جشن را جشن نیلوفر خوانند و در این روز هر که حاجتی از پادشاه خواستی البته روا شدی ».

اسم نیلوفر در فرهنگ فارسی

نیلوفر
( اسم ) ۱ – پیچک . ۲ – محموده . ۳ – نیلوفر باغی . نیلوفر آبی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که نزدیک به تیر. آلاله ها است این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل میروید برگهایش قلبی شکل و مسطح و دارای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند این گیاه را غالبا بعنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها میکارند . ساق. خزند. این گیاه که درکف برکه و حوضچه ها میخزد و بعنوان قابض در تداوی بکار میرود و از دانه های این گیاه نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قو. بائ مصرف کنند : نیلوفر آبی معمولی . توضیح گل آب یکی از اقسام این گیاه است که دارای گلهای رنگین است . توضیح ۲ – برخی کتب نیلوفر آبی را بنام آلال. آبی نیز نام برده اند باید توجه داشت که اشتباه است و آلال. آبی یکی از گونه های آلاله است و جز نیلوفر آبی است. یا نیلوفر بزرگ . گونه ای نیلوفر آبی که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم میروید برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهن. وسیع جالب توجهی هستند بطوریکه قطر پهن. برگهایش تا ۲ متر هم میرسد لب. برگهایش که مانند دایر. وسیعی بر سمطح آب قرار میگیرند بطرف بالا برگشته است همین برگشتگی لب. برگهای این گیاه بطرف بالا با توجه بوسعت پهن. برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است بطوریکه میتواند وزن یک طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند گلهایش نیز نسبتا بزرگ و دارای گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بطرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز میشود میوه اش کروی شکل و خار دار است و دانه هایش محتوی نشاست. فراوان هستند و خوراکی میباشد از اینجهت باین گیاه ذرت آبی نیز نامیده اند : مکتوریا ریجیا ذرت آبی. یا نیلوفر سفید . یکی از گونه های نیلوفر آبی که دارای گلهای سفید است : حشیشه السمک . یا نیلوفر معمولی. نیلوفر آبی . یا نیلوفر هندی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که گلهایش شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر آبی معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار میگیرند دو گونه از این گیاه شناخته شده یک گونه از آن دارای گلهای زرد رنگ است و خاص مناطق گرم آمریکایی جنوبی است و گون. دیگر آن دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا میروید . دانه های محتوی ذخائر غذایی فراوانند و بنام باقلای مصری موسومند : باقلای مصری الفول المصری . یا نیلوفر باغی . گونه ای نیلوفر ( پیچک ) که بیشتر بنام لبلاب موسوم استاین گیاه خود رو است و بسرعت تکثیر مییابد گلهایی برنگ سفید یا گلی دارد و دراکثر نقاط ایران در مزارع و باغچه ها میروید و نموش نیز سریع است . این گیاه چنانچه در زمینی بروید که اطرافش گیاه و یا تکیه گاهی نباشد روی زمین میخزد ولی همینکه به تکیه گاه و یا گیاه دیگری رسید دور آن می پیچد و از آن بالا میرود . از برگهایش بعنوان سبزی آش استفاده میکنند و بعلاوه خوراک خوبی نیز جهت دام ها میباشد ولی این گیاه زیان زیادی بمزارع ( خصوصا غلات و کتان و شاه دانه ) میزند جلوگیری میکند . ریشه کن ساختن این گیاه هم خیلی دشوار است زیرا ریشه های نازکش در اعماق زمین فرو میروند و از هر تک. کوچک آن یک پیچک تازه میروید : نیلوفر حشیش. مهبوله لوایه پیچک باغی لبلاب طربوش الغراب قهقهه لبینه عصب صغیر لبلاب صغیر علیق مداد بورطخیله . یا نیلوفر پیچ هندی . گونه ای نیلوفر ( پیچک ) که دارای ساق. خزنده است و برگهایش پوشیده از کرک و گلهایی برنگهای زیبای ارغوانی یا بنفش یا سفیدرنگ دارد که بصورت خوشه مجتمع میباشند منشائ اصلی این گیاه آمریکای مرکزی است ولی در شمال آفریقا و فرانسه نیز کشت میشود رشته های متورم این گیاه دارای ۴٠ درصد مواد نشاسته ای و ۲٠ درصد قند های مختلف و ۴ درصد مواد پروتیدی است از اینجهت مورد تغذیه قرار گرفته و نظیر سیب زمینی از آن استفاده میشود در جنوب ایران (بلوچستان) نیز گونه هایی از این گیاه میروید و اهالی بنام گجر لاهوری مینامند حب النیل عجب قرطم هندی حسن الساعه حب العجب دمه العشاق مرجایی زیرکی عجب گیاه چهار مرجه گجر لاهوری. یا نیلوفر صحرایی. یکی از گونه های نیلوفر باغی است که پایااست و ساق. بالا رونده و پیچیده دارد و گلهایش سفید رنگند و بزرگی گلها بین ۳ تا ۴ سانتی متر است و در اکثر مزارع و بیابانها بحالت وحشی میروید : لبلاب کبیر پیچک صحرایی اقسیان حبل المساکین عشاق الشجر عصب بد سغان بد شغان بد اسقان بد شگان بد سکان کف الکلب راحه الکلب . یا نیلوفر فرنگی. انواع نیلوفر که در عهد ناصر الدین شاه قاجار از اروپا به ایران وارد کردند .
جشن نیلوفر جشنی بوده است که ایرانیان قدیم بر پامی داشته اند ٠ مولف برهان قاطع ذیل (( مرداد )) آرد : (( مرداد ٠٠٠ نام روز هفتم باشد از هر ماه شمسی و بعضی روز هشتم گفته اند و فارسیان بنابر قاعد. کلی این روز را عید کنند و جشن سازند و این جشن را جشن نیلوفر خوانند و درین روز هر حاجتی از پادشاه خواستی البته روا شدی ))
نیلوفر آبی
[Nymphaea] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ای از نیلوفرآبیان با حدود ۵۰ گونه که در سرتاسر کرۀ زمین پراکنده هستند و برگ های آنها یک چاک شعاعی از پیرامون به سمت دمبرگ دارد
جشن نیلوفر
جشنی است که فارسیان در روز هفتم خرداد ماه کنند .
گل نیلوفر
گلی از جنس لاله و کبود رنگ که بیشتر در آب روید و چون سر از آب بر آرد بشکفد .

اسم نیلوفر در فرهنگ معین

نیلوفر
(فَ) (اِ.) گیاهی است که مانند پیچک به اشیاء اطراف خود می پیچد و بالا می رود، گل هایش شیپوری و کبود رنگ می باشد.

اسم نیلوفر در فرهنگ فارسی عمید

نیلوفر
گیاهی با گل های شیپوری و کبودرنگ که مانند پیچک به اشیای مجاور خود می پیچد و بالا می رود.
* نیلوفر آبی: (زیست شناسی) نوعی نیلوفر دارای برگ های پهن و گل های سفید یا زرد است که در سطح حوض های بزرگ و استخرها پرورش می یابد.

اسم نیلوفر در اسامی پسرانه و دخترانه

نیلوفر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سنسکریت
معنی: (تلفظ: nilufar) (در گیاهی) گل های سفید، کبود و زرد رنگ گیاهی به همین نام که مصرف داروئی نیز دارد (در ادب قدیم فارسی اغلب رنگ کبود آن مطرح بوده است )، گیاهی آبی که در آبگیرهای مناطق معتدل می روید، گل های زرد دارد و برگ هایش بر سطح آب شناور می شود، گلهای آن مصرف داروئی دارد – گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد، همچنین نام یکی از جشنهای ایرانیان قدیم (جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می شد

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • azash khosham miad na bekhatere inke esme khodame kolan esme ghashangie

 • من عاشق کسی به نام نیلوفر هستم به خاطر همین اسم نیلوفر را دوست دارم

 • اسمم و خيلييييييي دوست دارم …عاليه…

 • ب نظر من خیلی اسم زیباییه من خیلی خوشحالم ک اسمم نیلوفره

 • جزو اسمهایی هست ک هیچ وقت قدیمی نمیشه..من عاشق اسمم هستم خیلی نازه

 • من نمیدونم اسم برا دخترم نیلوفر بزارم یا سارینا کمکم کنید لطفا

 • من هم اسم خودمو دوست دارم. یاشاسین نیلوفر چیچک لری!

 • بعله که نیلوفر اسم قشنگیه داداش علی اسم دخی تو نیلو بزاری ها خخخخخخ

 • ببین عشقت ما رو ب کجا کشونده

 • من عاشق اسم نیلوفر هستم واقعا از اسمم خوشم میاد

 • حورااا منم اسمم نیلوفره چه اسمه قشنگیه.

 • ایوووول اسمم نیلوفره
  عاشق اسمم هستم :))))))

 • نیلوفر اسم عشقمه و خیلی خیلی قشنگه این اسم

 • اسم اصیل ایرانی و تو شعر و غزل اکثر عرفا اومده این اسم
  و دخترایی با اسم نیلوفر هم باهوش هستند هم زیبا
  بخصوص اگه متولد بهمنم باشند
  عاشق اسم خودمم
  مرسی بابایی لایک به سلیقت

 • اسم نیلوفر هم زیباست و هم اصیل و ایرانی که از زمان زردشت نبی وجودداشته
  جالبه بدونیدنیلوفریکی از اسم های مقدسیه که تو همه ی ادیان به تقدس این اسم اشاره شده و حتی عکس گل نیلوفر توی دیوارهای تخت جمشید و تو دستان بودا و در نقاشیای عبری ها حک شده

 • بهترین اسمی ک تا الان شنیدم چون اسم بهترین بهترین بهترین دوستم نیلوفره ک من واقعا دوستش دارم از ته دل ولی اون باهام صمیمی نیست:((((( تو رو خدا دعا کنین باهام خوب شع????من اسم خودم نیلوفر نیس ولی واقعا چون اسم اون نیلوفره همه چیش برام دل نشینع حتی اسمش??

 • هیچ اسمی به قشنگی نیلوفر وجود نداره. افتخار میکنم که اسمم نیلوفره. نیلوفر یعنی طراوت و زندگی دوباره.
  زنده باد نیلوفران ایران زمین♥★☆♥♡¤¤

 • من اول از اسمم خوشم نمیومد ‘ولی وقتی معنیش رو متوجه شدم واقعا از مادر پدرم تشکر کردم که همچین اسم زیبایی رو لایق من دونستن