معنی اسم نمونه

نمونه :    ۱- مقدار يا تعداد كم از چيزي يا از مجموعه‌اي كه نشان‌دهنده‌ي ويژگي‌هاي آن چيز يا آن مجموعه است؛ ۲- نمودار؛ ۳- مثال؛ ۴- سرمشق، الگو؛ ۵- داراي ويژگي‌هاي شايسته كه مي‌تواند براي ديگران سرمشق باشد.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا