معنی اسم مِهرانه

مِهرانه :    (مِهران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به مِهران، ( مِهران. ۱-

 

 

اسم مهرانه در لغت نامه دهخدا

مهران. [ م ِ ] (اِخ ) نام رود سند است. (آنندراج ). نام رودی که از سمت مشرق آغازد و از جهت جنوب به سوی مغرب متوجه می شود و در طرف پایین سند به دریای فارس می ریزد. (از معجم البلدان ). رودی است بر مشرق سند. (حدود العالم ). رودی است به مغرب هند.
مهران. [ م ِ ] (اِخ ) نام رودی است نزدیک تبریز. مهران رود. (آنندراج ). رجوع به مهران رود شود.
مهران. [ م ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بالای بخش طالقان شهرستان تهران. با ۶۳۶ تن سکنه. آب آن از رودخانه ٔ پیراجان تأمین می شود و محصول آن غلات، ارزن، علف کوهی، سیب زمینی، گردو و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱).
مهران. [م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶).

اسم مهرانه در فرهنگ فارسی

مهران
یکی از بخشهای شهرستان ایلام استان پنجم . این بخش در جنوب باختری ایلام واقع است . قسمت مرکزی آن دشت است و شمال و خاور آن کوهستانی . جبل حمرین که خط الراس آن مرز کشور ایران و عراق محسوب میشود در مغرب آن است . بخش مهران از ۱۷ ده تشکیل شده و مرکز آن قصبه مهران است . محصولش غلات و لبنیات میباشد . ( قبلا منصور آباد نام داشت . در شهریور ۱۳۱۴ بموجب تصویب نامه هیئت وزیران نام منصور آباد پشت کوه به مهران بدل شد .) ۶۸۴۷ تن سکنه .
دهی است از دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد .
مهران رود
۱ – این رود از کوههای لارستان سرچشمه گرفته در بندر خمیر در شمال جزیره قشم بدریا میریزد و در مصب آن باتلاقهائی وجود دارد. ۲ – نویسندگان اسلامی این اسم را به رودخانه سند ( پاکستان امروزی ) داده اند . گاهی اوقات نام مهران به قسمتهای پست رودخانه سند داده شده است یعنی نقاطی که رود وارد اقیانوس میشود .
مهران اردشیر
دهی است از بخش شمیران شهرستان طهران .
مهران رود
از بلوکات ولایت تبریز دارای ۱٠۱ قریه است و مرکز آن باسمنج است . نام یکی از دهستانهای چهارگانه بخش بستان آباد شهرستان تبریز .
مهران قورخانه
ده کوچکی است از بخش شمیران شهرستان طهران .
مهران گشنسب
ژرژ گیورگیس . نسطوریان او را که از دودمانی بسیار عالی بود طرفدار خود کرده و او را به نام گیورگیس تعمید داده بودند .
مهران کوشک
دهی است از دهستان برون بخش حومه شهرستان فردوس .
چهار مهران
دهیست از دهستان بر برود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد .
روا مهران
دهی است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان واقع در ۶۷ هزار گزی شمال باختری رفسنجان در کنار راه مالرو رفسنجان به بافق
زاد مهران
یکی از محله های ری بوده است
شاهپور مهران
از سرداران و نجبای مقتدر ایران در عصر ساسانیان بود ٠

اسم مهرانه در اسامی پسرانه و دخترانه

مهران
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehrān) به معنی دارنده ی مهر، (در اعلام) نام یکی از خاندان های هفتگانه ی عصر ساسانی (ویس پوهر) مقر افراد این خاندان پارس بوده است، (در اعلام) نام پدرِ اورند سردار ایرانی در عهد انوشیروان و نیز نام چند تن اشخاص در ایران باستان – مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت )، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
مهران ستاد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
مهرانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehrānā) (مهران + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به مهران، مهران – منسوب به مهران، دارنده مهر، نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان، نام شهری در غرب ایلام
مهراندیش
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr āndiš) ویژگی آن که دارای اندیشه و فکر مهرورزی است، (به مجاز) مهربان و با محبت – آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است
مهرانگیز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr angiz) برانگیزاننده ی محبت و دوستی، انگیزنده ی شوق و مهر – برانگیزاننده محبت و دوستی
مهرانه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehrāne) (مِهران + ه (پسوند نسبت) )، منسوب به مِهران، مِهران – مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا