معنی اسم مِلیکا

مِليكا :    گروهي از گياهان علفي چند ساله از خانواده‌ي گندميان كه خودرو هستند.

 

 

اسم ملیکا در لغت نامه دهخدا

ملیک. [ م َ ] (ع اِ) پادشاه همه ٔ پادشاهان. (دهار). پادشاه و خداوند. ج، مُلَکاء. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). صاحب ملک. (از اقرب الموارد) :
گفت حاشا که بود با آن ملیک
در خداوندی کس دیگرشریک.
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۵۳).
جمله مرغان ترک کرده جیک جیک
هم زبان و یار داود ملیک.
مولوی (ایضاً ص ۳۹۱).
– ملیک النحل ؛ شاه زنبوران. (منتهی الارب ) (آنندراج ). پادشاه زنبوران عسل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
– ملیک دین ؛ مالک دین. خدای تعالی :
آتش صنعت اگر غمگین کند
سوزش از امر ملیک دین کند
آتش طبعت اگر شادی دهد
اندر او شادی ملیک دین نهد.
مولوی.
– ملیک سماوات ؛ مالک آسمانها. خدای متعال :
ملیک سماوات و خلاق ارضین
به فرمان او هرچه علوی و سفلی.
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۲ ص ۱۴۱).
– ملیک مقتدر ؛ پادشاه توانا : عند ملیک مقتدر. (قرآن ۵۵/۵۴).
– || خدای تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

اسم ملیکا در فرهنگ فارسی

ملیک
صاحب ملک، پادشاه، ملکائ جمع
۱ – ( صفت ) صاحب ملک . ۲ – صاحب خداوند ۳ – ( اسم ) پادشاه : جمع : ملکائ ۴ – خدای تعالی . یا ملیک سماوات . خدای متعال : [ ملیک سماوات و خلاق ارضین بفرمان او هر چه علوی و سفلی . ] ( منوچهری . د . چا . ۱۴۱ : ۲ )
ملیک الملک
۱- شاه ۲ – خدای تعالی : نبودند کافب الاکبر سپهداران گیتی زان بخاک تیره شان کردی ملیک اللاک مولایی . ( سنائی )

اسم ملیکا در فرهنگ معین

ملیک
(مَ) [ ع . ] ۱ – (ص .) صاحب ملک . ۲ – صاحب، خداوند. ۳ – خدای تعالی . ۴ – (اِ.) پادشاه .

اسم ملیکا در فرهنگ فارسی عمید

ملیک
صاحب ملک، پادشاه.

اسم ملیکا در اسامی پسرانه و دخترانه

ملیکا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: (تلفظ: melikā) گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده ی گندمیان که خودرو هستند – گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند
ملیکه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: malike) (عربی) (در قدیم) (زن) صاحب، (زن) مالک – نام همسر عمر خطاب

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا