معنی اسم مَهْدیه

مَهْديه :    (عربي) كسي كه خداوند رستگاري را و راه راست را برايش تعيين كرد.

 

 

اسم مهدیه در فرهنگ فارسی

مهدیه
شهری است در شمال افریقا آن را عبیدالله مهدی موسس سلسله فاطمی بنا کرد در سال ۳٠۳ ه. ق . میان آن و قیروان از سوی جنوب دو منزل است .
دریاچه مهدیه
بحیره مهدیه در مصر سفلی
ابو مهدیه
اعرابی یکی از فصحای عرب صاحب غریب و صاحب غریب و بصریین او روایت کند
بحیره مهدیه
دریاچه مهدیه در مصر سفلی میان ابوقیر وادفو قرار دارد و بوسیله شعبه ای از نیل بدریا راه پیدا می کند .

اسم مهدیه در اسامی پسرانه و دخترانه

مهدیه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: مؤنث مهدی، عروس

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • اسم دختر خواهرم مهدیه است خیلی هم جیگره