معنی اسم مهرانوش

مهرانوش :    محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان.

 

 

اسم مهرانوش در لغت نامه دهخدا

مهرنوش. [ م ِ ] (اِخ ) نام یکی از پسران اسفندیارکه به دست فرامرز در جنگ زابل کشته شد :
یکی نام بهمن یکی مهرنوش
سوم آذرافروز گرد بهوش.
فردوسی.

اسم مهرانوش در فرهنگ فارسی

مهرنوش
نام یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز در جنگ زابل کشته شد .

اسم مهرانوش در اسامی پسرانه و دخترانه

مهرنوش
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr nuš) (مهر = خورشید + نوش = جاویدان) (به مجاز) زیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو – شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا