معنی اسم مریم

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم مریم

مريم :    ۱- (در گياهي) گل سفيد خوشه‌اي خوشبو و داراي عطر با دوام، و نيز گياهي علفي، پايا و زينتيِ اين گل كه از خانواده‌ي سوسن است و پياز دارد؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام سوره‌ي نوزدهم از قرآن كريم داراي نود و هشت آيه؛ ۲) [قرن اول میلادی] مريم عذرا مادر عيسي(ع) دختر عِمران و از نسل داوود؛ ۳) مریم [قرن اول میلادی] از نخستین پیروان حضرت عیسی(ع)؛ ۴) مریم مجدلیه: [قرن اول میلادی] بنا بر روایت های مسیحی زنی که به راه راست هدایت شد یا به وسیله‌ي حضرت عیسی(ع) از دیوانگی نجات یافت.

 

 

اسم مریم در لغت نامه دهخدا

مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِ) هر زن پارسا که حدیث مردان را دوست دارد. (منتهی الارب ).
مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِ) (گل…) گلی است که برگ و کونه و پیاز آن چون نرگس است و برگهای آن از نرگس باریکتر و سخت تر است و گل آن سفید و بسیار معطر است. گیاهی است زینتی از تیره ٔ نرگسی ها و از دسته ٔ گوش خرها. اصل این گیاه را از ایران میدانند که از اینجا به دیگر نقاط دنیا برده شده است. این گیاه علفی و دارای گلهای سفید زیبائی است و عطر مطبوعی دارد. یاربویه. مسک رومی. زنبل : گل مریم پُرپَر و کم پَر، کشت این دو قسم در زمان ناصرالدین شاه در ایران متداول گردید. (المآثر و الاَّثار ص ۹۹).
مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِخ ) نام مادر عیسی مسیح علیه السلام و او دختر عمران بن ماثان و مادرش حِنَّة بود. بعضی نام پدر او را یواکیم نوشته اند. لقبش عذراء و بتول است. مادر عیسی (ع ) دختر عمران و از نسل داود است. برطبق قرآن کریم مادر او پیش از ولادت کودک نذر کرده بود که او را در صومعه به خدمت گمارد سپس زکریا تکفل او را عهده دار شد.چون به هجده سالگی رسید روح القدس بر او ظاهر شد و مریم را به عیسی باردار ساخت. پرتستانها اعتقاد دارند که عیسی فرزند یوسف نجار است : قال یا مریم اءَنّی ̍ لک ِ هذا. (قرآن ۳۷/۳). واذ قالت الملئِکة یا مریم ًان ّ اﷲ اصطفیک ِ و طهّرک و اصطفیک علی نساء العالمین. (قرآن ۴۲/۳). قالوا یا مریم لقد جئت ِ شیئافَریّا. (قرآن ۲۷/۱۹). انّی ة سمَّیتُهَا مریم و انی اُعیذها بک… (قرآن ۳۶/۳). و مریم ابنة عمران التی ةأحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. (قرآن ۱۲/۶۶).
نبینی که عیسی مریم چه گفت
بدانگه که بگشاد راز نهفت.
فردوسی.
جبرئیل آمد روح همه تقدیسی
کردم آبستن، چون مریم بر عیسی.
منوچهری.
گل آبستن از باد مانند مریم
هزاران پسرزاده از چارمادر.
ناصرخسرو.
مریم مشتری فر است که عقل
جان برآن مشتری فر افشانده است.
خاقانی.
گفتی شب مریم است یکشبه ماهش مسیح
هست مسیحش گواه نیست بکارش قسم.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۶۶).
چه بود آن نفخ روح و غسل و روزه
که مریم عور بود و روح تنها.
خاقانی.
من نخلم و تو مریم من عازرم توعیسی
نخل از تو گشت تازه جان از تو یافت عازر.
خاقانی.
مریم دعاش گفت که چون نصرت تو دیدم
از زحمت یهود غم خیبری ندارم.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۱).
به روح القدس و نفخ روح و مریم
به انجیل و حواری و مسیحا.
خاقانی.
احیای روان مردگان را
بویت نفس مسیح مریم.
سعدی.
– مریم ِ آبستن بودن ؛ مریم ِ بارداربه عیسی بی شوی :
مریم آبستنی است لعل تو از بوسه باش
تا به خدائی شود عیسی تو متهم.
خاقانی.
– پسر مریم ؛ عیسی علیه السلام :
خورشید رابرِ پسرِ مریم است جای
جای سها بود به برِ نعش و دخترش.
خاقانی (دیوان چ سجادی ۲۲۰).
– رشته ٔ مریم . رجوع به همین ترکیب ذیل کلمه ٔ رشته شود :
تنم چون رشته ٔ مریم دوتایست
دلم چون سوزن عیسی است یکتا.
خاقانی.
– روزه ٔ مریم ؛ اشاره ٔ به روزه ای است که حضرت مریم بفرمان خداوند بگرفت :
روح به روز وصال روزه ٔ مریم گرفت
عید مسیح است خیز روزه گیاهی بیار.
خاقانی.
– مریم آستین ؛دارای آستینی چون مریم عمران پاک :
عصمةالدین شاه مریم آستین
کآستانش بر جنان خواهم گزید.
خاقانی.
– مریم بکر معانی ؛ با معانی و مضمونهای بکر چون مریم (ع ) :
مریم بکر معانی را منم روح القدس
عالم ذکر معانی را منم فرمانروا.
خاقانی.
– مریم پاک جان ؛ که جان آلوده ٔ گناه ندارد. معصوم :
روح القدس آن صفا کزو دید
از مریم پاک جان ندیده ست.
خاقانی.
– مریم دوشیزه ؛ مریم عذرا. مریم باکره :
مریم دوشیزه باغ نخل رطب بیدبن
عیسی یک روزه گل مهد طرب گلستان.
خاقانی.
– مریم عور ؛ کنایه از شاخ درخت انگور است در ایام خزان و برگ ریزان. (برهان ) (آنندراج ).
مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِخ ) نام سوره ٔ نوزدهم از قرآن کریم ،که مکیه است. نود و هشت آیت دارد و پس از سوره ٔ کهف و پیش از طه قرار دارد و با آیه ٔ کهیعص آغاز شود.
مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِخ ) برحسب روایات نام دختر قیصر روم است که پدرش او را به تزویج خسرو پرویز در آورد و او مادر شیرویه بود. نظامی نیز در داستان خسرو و شیرین ذکر او را آورده است :
بفرمود تا مریم آمد به پیش
سخن گفت با او ز اندازه بیش.
فردوسی.
مریم دختر قیصر کی مادر شیرویه بود و گردیه خواهر بهرام چوبین کی زن او [ خسرو پرویز ] بود هر دو را به مدائن نشانده بود در دارالملک. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص ۱۰۷ و ص ۱۰۸).
مریم. [ م َرْ ی َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهار اویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه، در ۲۹هزارگزی جنوب غربی قره آغاج و ۵۲هزارگزی شمال شرقی راه شاهین دژ به میاندوآب در منطقه ٔ کوهستانی معتدل واقع و دارای ۱۷۰ تن سکنه است. آبش از رودخانه ٔ قزل قلعه و محصولش غلات، نخود، بزرک. شغل مردمش زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم بافی می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).

اسم مریم در فرهنگ فارسی

مریم
مریم عذرائ مادر عیسی ( ع ) دختر عمران و از نسل داود. بر طبق قر آن کریم مادر او پیش از ولادت کودک نذر کرده بود که او را در صومعه بخدمت گمارد. سپس زکریا تکفل او را عهده دار شد . چون به هیجده سالگی رسید روح القدس بر او ظاهر گردید و مریم عیسی ( ع ) را حامله گشت . توضیح پروتستان ها معتقدند که عیسی فرزند یوسف نجار است .
۱ – یا مریم بکر معانی . معنیها و مضمونهایی که مانند حضرت مریم بکر باشند : مریم بکر معانی را منم روح القدس عالم ذکر معانی را منم فرمان روا . ( خاقانی ) یا مریم عور . شاخ. درخت انگور در ایام خزان . ۲ – نامی است زنان را . ۳ – گیاهی است زینتی از تیر. نرگسی ها و از دست. گوش خرها. این گیاه علفی و دارای گلهای سفید زیبایی است که دارای عطر مطبوعی میباشند . اصل این گیاه را از ایران میدانند و از اینجا بدیگر نقاط دنیا برده شده است مسک رومی زنبل گل مریم . توضیح گل مریم پرپر و کم پر . دو قسم در زمان ناصر الدین شاه در ایران متداول گردید .
نام دختر قیصر روم
مریم آباد
دهی از بخش حومه شهرستان یزد. جلگه معتدل . دارای ۲٠۱۸ تن سکنه . آب از قنات . محصول : غلات . صنایع دستی : نساجی .
مریم زاد
آنکه بکر باشد و مانند مریم عذرا بچه آرد : ز امتحان طبع مریم زاد بر چرخ دوم تیر عیسی نطق را در خر کمان آورده ام . ( خاقانی )
مریم صفت
دوشیزده پاکی و عفت
مریم صورت
دارای چهره ای چون چهر. حضرت مریم بسیار زیبا : دید مریم صورتی بس جان فزا جان فزایی دلربایی در خلا . ( مثنوی )
مریم عمران
مریم دختر عمران و مادر عیسی
مریم گلی
( اسم ) گیاهی است از تیر. نعناعیان بارتفاع ۳٠ تا ۶٠ سانتیمتر که بصورت انبوه و خودرو در نواحی بحرالرومی ونیز در کنار رودخانه های ایران میروید و در باغچه ها هم بعنوان گیاه زینتی کاشته میشود . این گیاه ریشه ای برنگ مایل به قهوه یی و شاخه های چهارگوش. متعدد و پوشیده از کرک دارد . برگهای آن متقابل و برنگ سبز روشن و ضخیم و دارای شبکه ای از رگبرگها است که در سطح تحتانی پهنک برجسته بنظر میاید . برگهای قاعد. ساقه دمبرگ دراز دارند و بیضوی و نوک تیز و کم و بیش دندانه دار هستند ولی برگهای فوقانی تقریبا بدون دمبرگ و کوچکتر و نوک تیزند . شاخه های فوقانی این گیاه در هرسال از بالا خشک میشوند و منحصرا شاخه های پایین آن باقی میمانند . گلهای آن که در فاصل. ماههای خرداد و تیر ظاهر میشوند بصورت سنبله یی در قسمت انتهایی شاخه ها میباشند و هر سنبله دارای ۳ یا ۴ دسته گل است . گلبرگهایش آبی مایل به بنفش و بندرت سفیدند . برگهای مریم گلی بسبب دارا بودن اسانس دارای اثر نیرو دهنده و بمناسبت واجد بودن تانن مقوی است و در موارد سوئ هضم و همچنین رفع عرق شبان. مسلولین مصرف میشود . اسانس این گیاه مایعی است زرد مایل به سبز و دارای بویی مخصوص و نیز دارای یک ستون بنام سالویل است سالویا سلوی گیاه تشنک خرنه مریمیه شالبیته سالبیته . یامریم گلی کوهی . یکی از گونه های مریم گلی است که آنرا قویسه و مریمی. بری نیز نامند .
[Salvia, sage] [گیاهان دارویی] سرده ای از نعنائیان شامل گیاهان علفی چندساله و به ندرت دو یا یک سالۀ نیمه چوبی یا چوبی با ساقه های راست یا خوابیده و پوشیده از کرک های ساده و غده ای یا بی کرک و با برگ های ساده یا مرکب و گل آذین گرزن و کاسۀ گل استکانی یا لوله ای یا قی…
[گیاهان دارویی] ← مریم گلی دارویی
مریم گلی دارویی
[Salvia officinalis, garden sage] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاه بوته ای به ارتفاع ۲۵ تا ۵۰ سانتی متر با ساقه های راست و منشعب و پوشیده از کرک های کوتاه پیچ خورده و برگ های مستطیلی تقریباً نوک گرد یا نوک تیز و گرد یا باریک در قاعده و با بافتی چین وچروک دار و ضخیم و پوش…
مریم گلی عقربان
[Salvia hydrangea] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاهی بوته ای به ارتفاع۲۰ تا ۵۰ سانتی متر و با برگ های شانه ای دارای ۲ تا ۳ جفت برگچه که بـرگـچۀ انتهایی خطی یا مستطیلی ـ بیضوی با حاشیۀ صاف است و کاسۀ گل استکانی ارغوانی به طول ۱۲ تا ۱۵ میلی متر و با جام گل ص…
مریم گلی مرموک
[Salvia sclarea] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاه علفی چندسالۀ معطر به ارتفاع ۲۰ تا ۱۲۰ سانتی متر با ساقۀ راست و ساده و با برگ های قاعده ای و ساقۀ به طول ۵ تا ۳۲ و به عرض ۵ تا ۲۲ سانتی متر و تخم مرغی یا تخم مرغی ـ مستطیلی و با جام گل صورتی یا یاسمنی و مای…
مریم گلی مروی
[Salvia macrosiphon] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاه علفی چندسالۀ بسیار معطر به طول ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر با ساقه های پرشمار و راست و پوشیده از کرک های فراوان ساده و غده دار و جام گل سفید به طول ۵/۲ تا ۳ سانتی متر متـ . مَرو
مریم گلی نوروزک
[Salvia leriifolia] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاه علفی چندساله با بن چوبی و ساقه های فراوان و پوشیده از کرک های نمدی ـ پنبه ای و برگ های قاعده ای با حاشیۀ صاف یا دارای دندانه های نامنظم و جام گل آبی متمایل به سفید به طول ۳۰ تا ۳۵ میلی متر متـ . نوروزک
مریم گلی کوکل
[Salvia hypoleuca] [گیاهان دارویی] گونه ای مریم گلی به شکل گیاه علفی چندساله به ارتفاع حداکثر ۵/۱ متر و برگ های تخم مرغی پهن یا کم وبیش دایره ای به طول ۸ تا ۱۷ و به عرض ۷ تا ۱۳ سانتی متر و دارای بافت ضخیم و چرم مانند و با گل آذین بزرگ و خوشه ای مرکب و جام گل سفید یا ز…
مریم لر
نام محلی کناره راه خوی به ماکو
مریم مجدلیه
زنی خطا کار که توبه نمود
مریم مکان
دارای مکانی همانند مکان مریم
مریم نخودی
( اسم ) گیاهی است از تیر. نعناعیان که علفی و پایا است و ارتفاعش بین ۱۵ تا ۳٠ سانتیمتر است . این گیاه در جنگلهای نواحی مرکزی و جنوبی اروپا و شمال افریقا و ایران میروید . برگهایش متقابل و بیضوی و بی کرک و شفاف برنگ سبز تیره ( در سطح فوقانی پهنک ) میباشد و گلهایش صورتی یا قرمزند . از سرشاخه های گلدار این گیاه در طب عوام بعنوان مقوی و محلل و در استعمال خارجی جهت التیام زخم ها استفاده میشود طوقریون کماذریوس مریم نخودی طبی کما دریوس بلوط الارض کمدریس مقیفرون مانداروی تلخ رانداروی تلخ برنتقه یرپلاموردی فولیون خامادریوس گل خنو ارپه میرپلیدی . یا مریم نخودی طبی . مریم نخودی . یا مریم نخودی کوهی . یکی از گونه های مریم نخودی که دارای اثراتی مشابه هم نخودی طبی است حشیشه الریح جعده . یا مریم نخودی وحشی. یکی از گونه های خود روی مریم نخودی است که در غالب نقاط ایران میروید و دارای اثر مقوی معده میباشد اسقوردیون منضار سقردیون ثومالحیه ثوم بری سقوردیون اسقوذوریون عنبربید الطریون . توضیح باین گونه از مریم نخودی نیز نامهای گل خنو وارپه واریه نیز اطلاق شده .
[گیاهان دارویی] ← کلپوره
مریم نفس
دارای نفسی چون مریم پاک و با عصمت
مریم نگار
دهی در شهرستان کرمانشاه
مریم کده
خانه مریم

اسم مریم در فرهنگ معین

مریم
(مَ یَ) ۱ – گیاهی است زینتی از تیرة نرگسی ها. این گیاه علفی و دارای گل های سفید زیبایی است که دارای عطر مطبوعی می باشد. اصل این گیاه را از ایران می دانند. ۲ – مریم عذرا مادر حضرت عیسی (ع ) دختر عمران که در هجده سالگی روح القدس بر او ظاهر شد و مریم عیسی (
پنجه مریم
( ~ء مَ یَ) (اِمر.) گیاهی است خوشبو با ساقه کوتاه و گل های سرخ رنگ، گل نگونسار، گل سرنگون .

اسم مریم در فرهنگ فارسی عمید

مریم
۱. (زیست شناسی) = گُل * گل مریم
۲. نوزدهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۹۸ آیه، کهیعص.

اسم مریم در اسامی پسرانه و دخترانه

مریم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: maryam) (در گیاهی) گل سفید خوشه ای خوشبو و دارای عطر با دوام، و نیز گیاهی علفی، پایا و زینتیِ این گل که از خانواده ی سوسن است و پیاز دارد، نام سوره ی نوزدهم از قرآن کریم دارای نود و هشت آیه، (در اعلام) مریم عذرا مادر عیسی (ع) دختر عِمران و از نسل داوود – گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی (ع )، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع ان با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل میشود

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • سلام
  اسم دختر کوچولوی من مریم هست نظرتون چیه؟ گاهی فکر می کنم وقتی بزرگ بشه از اسمش راضی نباشه

 • اسم من مریم من اسمم را دوست دارم مریم به معنی دریای تلخ است

 • قابل توجه دختر خانومهاي عزيز.كه اسمشون مريم وسارا هست.بدانند،كه اسمشون تنها اسمي هست كه در تمام دنيا برقراره.به همه زبون هاي دنيا تلفظ ميشه.

 • ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍﺿﻴﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺗﻠﺦ ﻫﺴﺖ و ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﻆﺮﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

 • من سارام .خواهرم مریم….
  با محمود موافقم ……

 • اسم منم مریم تاحالا معنیشو نمیدونستم ک دریای تلخ میشه ی اسمون ابی با ی سبد گل مریم تقدیم به همه مریما ……..

 • سلام معنی اصلی مریم “خدمتگذار خدا” است که مادر ایشان به علت نذری که کرده بودند این نام رو برای فرزندشون انتخاب کردند
  (نذر: فرزندشون رو برای خدمت به معبد و درواقع خداوند متعال، به معبد بسپارن)
  لطفا این رو هم به معانی اضافه کنید با تشکر

 • بجه تر که بودم اسممو دوست نداشتم
  ولی الان عاششقشم
  مریم یعنی دریای تلخ و یا زن پارسا

 • من اسممو خیلی دوست دارم معنی اسم مریم یعنی مروارید دریا ( مر یعنی مروارید یم یعنی دریا)

 • سلام . من اسمم مریمه..به داشتن همچین اسمی افتخار می کنم..به هیچ وجه من الوجود اسم مریم ریشه عربی نداااااااااااااااره ..اینو هرجا دیدین بدونین اشتباهه محضه ..مریم ریشه عبرانی داره.. و اروپایی و مسیحیام اسم مریم میزران …اگه عربی بود نمیزاشتن ..ممکنه با شکل و الفاظ مختلف باشه ولی بازم عربی نیست.. چون اگه تاریخ رو ببینین اسم دختر امپراطور روم مریم بود . که بعدا شد زن خسرو پرویز..
  من عاشق اسمم

 • خیلی قشنگه اسم مریم… عاشق معنیشم

 • مریم ب معنی دریای غم هم هس

 • این اسم خیلی زیاده گاهی خجالت میکشیدم هرکیو میدیدم اسمش مریم بود ولی معنای خیلی قشنگی داره

 • چه اسم خوشگلی داریم ما

 • منم اسمم مریم هستش…هیچوقتم ازاسمم ناراضی نمیشم چون همه میگن اسمت همیشه رو مده

 • سلام اسم من مریم هستش خیلی ازاسمم راضیم مریم به معنی خدمت گذارمعبدهم معنی میشه ویه اسم بین المللی .من معنیه دریای تلخشونمیدونستم ممنون

 • اسم من هم مریم هست از اینکه این اسمو دارم خیییلی خوشحالم از همه ی اسم ها بیشتر دوسش دارم تاااازه کلی هم آهنگ برای این اسم خونده شده خلاصه کلی طرفدار هم داره و من که عشق میکنم با اسمم!!!

 • من عاشق اسمم هستم.

 • من خودم مریمم اسم دخترمم می ذارم مریم تا شوهرم خوشبخت ترین مرد دنیا بشه که دو تا مریم داره .

 • معنی اسمم رو نمیدونستم اما الان میدونم به معنی دریای تلخ هستش

 • منم بچه بودم اسممو دوس نداشتم…ولی الان عاشق اسمم هستم خیلی از دوستام به اسمم حسودیشون میشه.خیلی خوشحالم که اسم زیبایی دارم

 • من ازاسمم خیلی راضیم وهمیشه بخاطراسمم از مادرم تشکرمیکنم چون هیچوقت ازمدنمیفته وخیلی زیباست من اگه اسمم مریم نبوداسم بچه ام رومریم میذاشتم

 • سلام..من همیشه عاشق اسمم بودموهستم