معنی اسم مانِلی

مانِلی :    (مازندرانی)، ۱- بمان برایم (؟)؛ ۲- (اَعلام) (نام شخصیتی در شعر علی اسفندیاری (نیما یوشیج)).

 

 

اسم مانلی در اسامی پسرانه و دخترانه

مانلی
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: منظومه نیما یوشیج به سال ۱۳۱۹ نام ایرانی به معنای پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان) – در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج

بعدی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا