معنی اسم کیارا

كيارا :    تاسه، ميل و خواهش به خوردن چيزهاي بي‌قاعده (ناباب) چنانكه اين حالت در زنان آبستن پديد مي‌آيد. [دكتر معين در جلد پنجم برهان (ص۲۳۹) آورده است بنا بر قاعده‌ي تبديل «و» به «گ» به نظر مي‌رسد اصل كلمه «گيار» بوده (= ويار) و «ا» آخر كلمه الف اطلاق است در آخر شعر، و فرهنگ نويسان آن را جزو كلمه گرفته‌اند و در همين كتاب (منظور برهان) اين اشتباه نظير دارد].

 

 

اسم کیارا در لغت نامه دهخدا

کیارا. [ ک َ ] (اِ) اندوه و ملالت. (فرهنگ رشیدی ) (برهان ) (ناظم الاطباء). اندوه و ملال. (آنندراج ). || تیرگی روی باشد به سبب گلو فشردن و خفه کردن، یا چیزی بسیار خوردن، و آن را به عربی کلفت گویند. (برهان ) (آنندراج ). || تاسه. (صحاح الفرس ). به معنی تاسه هم آمده است، و آن میل و خواهش به هم رسانیدن به خوردنی باشد و این حال بیشتر زنان آبستن را به هم رسد. (برهان ) (آنندراج ).تاسه و میل و خواهش به خوردن چیزهای بی قاعده چنانکه در زنان آبستن پدید آید. (ناظم الاطباء). بنابه قاعده ٔ تبدیل «و» به «گ » به نظر می رسد اصل کلمه «گیار» بوده و «ا» آخر کلمه الف اطلاق است در آخر شعر، فرهنگ نویسان آن را جزو کلمه گرفته اند و در همین کتاب این اشتباه نظیر دارد. (تعلیقات برهان چ معین ج ۵ ص ۲۳۹).

اسم کیارا در فرهنگ معین

کیارا
(کَ) (اِ.) ۱ – اندوه، ملالت . ۲ – خفه کردن، خفگی .

اسم کیارا در فرهنگ فارسی عمید

کیارا
۱. اندوه، ملال.
۲. خفگی.
۳. ویار.

اسم کیارا در اسامی پسرانه و دخترانه

کیارا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: kiyārā) تاسه، میل و خواهش به خوردن چیزهای بی قاعده (ناباب) چنانکه این حالت در زنان آبستن پدید می آید (دکتر معین در جلد پنجم برهان (ص ۲۳۹) آورده است بنا بر قاعده ی تبدیل ‘ و ‘ به ‘ گ ‘ به نظر می رسد اصل کلمه ‘ گیار ‘ بوده [= ویار] و ‘ ا ‘ آخر کلمه الف اطلاق است در آخر شعر، و فرهنگ نویسان آن را جزو کلمه گرفته اند و در همین کتاب [منظور برهان] این اشتباه نظیر دارد) – اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
کیاراد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: kiyā rād) (کیا + راد = جوانمرد )، به معنی جوانمرد بزرگ، بخشنده و سرور، پادشاه جوانمرد و بخشنده – پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • در مورد معنی اسم کیارا
    کی =پادشاه
    آرا=زیور و زینت
    پس معنیش میشه زیور و زینت پادشاهی نه میل به خوردن و اندوه و ملالت