معنی اسم کانی

كاني :    (كان + ي (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به كان، مربوط به كان، معدني، استخراج شده از كان؛ ۲- (به مجاز) داراي ارزش و قيمت.

 

 

اسم کانی در لغت نامه دهخدا

کانی. (ص نسبی ) منسوب به کان یعنی معدنی. (ناظم الاطباء).
کانی. (ع ص ) نام گذارنده به کنیه. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
کانی. (اِ) در کردی یعنی چشمه و در نام بسیاری از دهات مغرب ایران ظاهراً بهمین معنی است.
کانی. (اِخ ) ابوبکر… از شاعران متأخر عثمانی بود. شاعری قلندرمآب و لاابالی بشمار می رفت و سرانجام به فرقه ٔ مولوی پیوسته ومنزوی گشت و در سال ۱۲۰۶ درگذشت. دیوان مرتب و منشآت و هزلیات و لطایفی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ).
کانی. (اِخ ) ابوبکر… از شاعران ترک و نثرنویسانی بود که سعی داشتند از نفوذ فارسی در تألیفات خود احتراز جویند و ادبیات ترک را از نفوذ کلمات بیگانه پاک گردانند (۱۷۱۲-۱۷۹۲ م.). (از اعلام المنجد).

اسم کانی در فرهنگ فارسی

کانی
( صفت ) منسوب به [ کان ] معدنی . توضیح موادی را گویند که در طبیعت از معدن استخراج میشوند و بصورت ترکیبات مختلف هستند و معمو عنصر و ماد. مفید آنها را پس از تصفیه از ترکیب معدنی خارج میکنند ترکیبی که در طبیعت وجود دارد و بهمان صورت از معدن استخراج شود . ۲ – سنگهای فلزی معدنی که در معدن با نا خالصیهای دیگر مخلوط هستند و باید جهت استخراج فلز تصفیه شوند کلوخه سنگ معدنی . یا کانیها . ( اسم ) ترکیبات مختلفی که در طبیعت وجود دارند و تشکیل ذخایر معدنی را میدهند معدنیها .
از شاعران ترک و نثر نویسانی بود که سعی داشتند از نفوذ فارسی در تالیفات خود احتراز جویند
[mineral] [زمین شناسی] ۱٫ عنصر یا ترکیب طبیعی غیرآلی (معدنی) با ساختار درونی منظم و شکل بلوری و خواص فیزیکی ویژه ۲٫ هر مادۀ طبیعی غیرآلی (معدنی) متـ . مادۀ معدنی * مصوب فرهنگستان اول
کانی آلوچه
دهی است از دهستان دشت طال بخش بانه شهرستان سقز
کانی ابراهیم
ده کوچکی است از دهستان پشت آربابای بخش بانه شهرستان سقز
کانی اریخت
[amorphous mineral] [زمین شناسی] کانی ای که فاقد ساختار بلوری است
کانی اسپان
دهی است از دهستان گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان مهاباد
کانی اشکوه
دهی است از دهستان منکور بخش حومه شهرستان مهاباد
کانی بازمانده
[relict mineral] [زمین شناسی] کانی باقی مانده از یک سنگ اولیه
کانی باغ
دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد
کانی برد
دهی است از دهستان دشت طال بخش بانه شهرستان سقز
کانی بند
دهی است از دهستان پشت آربابای یخش بانه شهرستان سقز
کانی بید
دهی است از دهستان پشت آربابای یخش بانه شهرستان سقز
کانی پاشا
دهی است از دهستان ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان
کانی پان
دهی است از دهستان ییلاق بخش حومه شهرستان سنندج
کانی پرورد
[lithotroph] [زیست شناسی] اندامگانی که انرژی مورد نیاز خود را از دگرگشت مواد معدنی تأمین می کند
کانی پروردگی
[lithotrophy] [زیست شناسی] فرایندی که در آن، اندامگان انرژی مورد نیاز خود را از دگرگشت مواد معدنی تأمین می کند
کانی پنبه
دهی است از بخش روانسر شهرستان سنندج
کانی پنکه تاجر
دهی است از دهستان آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد
کانی پنکه دار بسر
دهی است از دهستان آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد
کانی پیزمکه
ده کوچکی است از دهستان دشت طال بخش بانه شهرستان سقز
کانی تاله
دهی است از دهستان حسین آباد بخش حومه شهرستان سنندج

اسم کانی در فرهنگ معین

کانی
(ص نسب .) منسوب به «کان »، ۱ – معدنی . ۲ – موادی را گویند که در طبیعت از معدن استخراج می شوند و به صورت ترکیبات مختلف هستند و معمولاً عنصر و مادة مفید آنها را پس از تصفیه از ترکیب معدنی خارج می کنند، ترکیبی که در طبیعت وجود دارد و به همان صورت از معدن ا

اسم کانی در فرهنگ فارسی عمید

کانی
۱. مربوط به کان، معدنی.
۲. استخراج شده از معدن.
۳. (اسم) (زمین شناسی) مادۀ طبیعی با ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی معیّن.

اسم کانی در اسامی پسرانه و دخترانه

کانی
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی,کردی
معنی: (تلفظ: kāni) (کان + ی (پسوند نسبت) )، منسوب به کان، مربوط به کان، معدنی، استخراج شده از کان، (به مجاز) دارای ارزش و قیمت – چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط است

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا