معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

ش
اسم تلقظ ریشه معنی
شاپرک shaparak فارسی نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند
شاداب shadab فارسی با طراوت، تازه
شادلین shadlin فارسی نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، مرکب از شاد بعلاوه لین
شادی shadi فارسی
خوشحال، شادمانی
شارینا sharina فارسی متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت ) + الف تانیث
شاه پونه shah-poone فارسی نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی
شایا shaya فارسی شایان
شایسته shayeste فارسی سزاوار، لایق و درخور
شباهنگ shabahang فارسی مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند
شبنم shabnam فارسی
قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
شرین sherin فارسی در گویش سمنان شیرین
شهربانو shahr-banoo فارسی ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین(ع)
شکوه shukoh فارسی
شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
شوکا shoka فارسی
در گویش مازندرانی یعنی نوعی آهو
شکوفا shukofa فارسی شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
شکوفه shukofe فارسی گل درخشان میوه دار
شکیبا shakiba فارسی صبور و بردبار
شهرزاد shahr-zad فارسی
زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است
شهرناز shahr-naz فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی
شهرو shahro فارسی نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
شهزاد shah-zad فارسی
شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای امام زاده ها
شهلا فارسی
زن سیاه چشم
شهناز
shah-naz فارسی
موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا