معنی اسم شَلیر

شَلير :    (= شَليل)،۱- ميوه‌ي خوشبو و گوارا و آبدار شبيه شفتالو و هلو؛ ۲- درخت اين ميوه.

 

 

اسم شلیر در لغت نامه دهخدا

شلیر. [ ش َ ] (اِ) شلیل و نوعی از شفتالو. (ناظم الاطباء). بمعنی شلیل است. (فرهنگ جهانگیری ). شبه شفتالو بعضی تمام سرخ و بعضی سفید و زرد. (فرهنگ اوبهی ). شفترنگ که شبیه شفتالو است. (از برهان ). فرسک. رنگینان.زلیق. تالانک. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شلیل شود.

اسم شلیر در فرهنگ فارسی

شلیر
درختی است از تیره گل سرخیان از دسته بادامی ها که در حقیقت یکی از گونه های هلو محسوب است . میوه اش از هلو کوچکتر و بدون کرک و دارای طعمی مطبوع است . اصل این درخت از آسیا است و بهترین نوع آن در ایران کشت می شود شلیر .

اسم شلیر در فرهنگ فارسی عمید

شلیر
= شلیل

اسم شلیر در اسامی پسرانه و دخترانه

شلیر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: šalir) (= شَلیل )، میوه ی خوشبو و گوارا و آبدار شبیه شفتالو و هلو، درخت این میوه – به فتح شین، شلیل، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا