معنی اسم شهین

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم شهین

شهين :    (شه + ين (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به شاه؛ ۲- (به مجاز) داراي ارزش و مقامِ شاهانه.

 

 

اسم شهین در لغت نامه دهخدا

شهین. [ ش َ ] (ص نسبی ) (از: شه + َین، پسوند نسبت )منسوب بشاه، مانند زرین و سیمین. (از انجمن آرا).
شهین. [ ش َ ] (اِخ ) نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد، گویند آن شهر را اردشیر بابکان بنا کرده است.(از جهانگیری ) (برهان ). شهری بود بزرگ در میان ری وآذربایگان، و وجه تسمیه ٔ آن، مخفف زندگان یعنی اهل کتاب زند است، و زندیگان زنگان شده و دال او محذوف گردیده. (انجمن آرا) (آنندراج ). رجوع به زنجان شود.

اسم شهین در فرهنگ فارسی

شهین
شاهین، منسوب به شاه
( صفت ) منسوب به شاه .

اسم شهین در فرهنگ فارسی عمید

شهین
۱. مربوط به شاه.
۲. (اسم مصدر) تپش، لرزش.
۳. (اسم) (زیست شناسی) صمغ نوعی درخت.
۴. (اسم) (موسیقی) نوعی ساز که از امروزه میان رفته است.

اسم شهین در اسامی پسرانه و دخترانه

شهین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šahin) (شه + ین (پسوند نسبت) )، منسوب به شاه، (به مجاز) دارای ارزش و مقامِ شاهانه – مرکب از شه (شاه) + ین (پسوند نسبت)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا