معنی اسم شهناز

شهناز :    ۱- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور؛ ۲- (در قديم) (در موسيقي ايراني) از لحن‌هاي قديم ايراني؛ ۳- شاهناز.

 

 

اسم شهناز در لغت نامه دهخدا

شهناز. [ ش َ ] (اِ مرکب ) نام نوائی از موسیقی. (از غیاث ) (ناظم الاطباء). نام آوازی. یکی از شش آواز است وآن از زیرافکند خیزد. (یادداشت مؤلف ) :
سرو ساقی و ماه رودنواز
پرده بربسته در ره شهناز.
فرخی.
|| عروس. (از غیاث ) (آنندراج ).
شهناز. [ ش َ ] (اِخ ) صاحب غیاث و به تبع او صاحب آنندراج نوشته اند نام خواهر جمشید است که ضحاک آنرا بنکاح آورده، اما صحیح شهرناز است. رجوع به شهرناز شود.

اسم شهناز در فرهنگ فارسی

شهناز
یکی از آهنگهای موسیقی قدیم ایرانی و آن با زیر افکند و بزرگ مناسب است گوشه ای از شور .
سد شهناز
سدی است که در دره (( یالفان )) همدان ایجاد شد . طرح قطعی در سال ۱۳۳۶ ه.ش. آماده شد و در سال ۱۳۳۷ پیمان ساختمان آن با شرکت اتریشی (( الگمینه باوگز لشافت ا.پور )) منعقد گردید و در خرداد ماه ۱۳۴۲ افتتاح گردید . طول دریاچه اکنون متجاوز از ۴۵ کیلومتر است . هزینه کل ساختمان سد و تاسیسات مربوط ۹۱٠ میلیون ریال است .

اسم شهناز در فرهنگ معین

شهناز
(شَ) (اِمر.) یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی .

اسم شهناز در فرهنگ فارسی عمید

شهناز
گوشه ای در دستگاه شور.

اسم شهناز در اسامی پسرانه و دخترانه

شهناز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šah nāz) (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه شور، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از لحن های قدیم ایرانی، شاهناز – موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا