معنی اسم سُونا

سُونا :    ۱- طلا؛ ۲- (در تركي) ۱) مرغابي، ۲) زيبا و قشنگ.

 

 

اسم سونا در لغت نامه دهخدا

سونا. (اِ) بهندی اسم ذهب است. (فهرست مخزن الادویه ). طلا. (الفاظ الادویه ). رجوع به سونه شود.

اسم سونا در فرهنگ فارسی

سونا
بهندی اسم ذهب است طلا

اسم سونا در فرهنگ معین

سونا
(سُ) [ فر از فنلاندی . ] (اِ.) حمامی دارای اتاق یا اتاق های بسیار گرم و معمولاً حوضچة آب سرد که پس از ماندن در اتاق گرم و عرق ریختن، در حوضچة آب سرد غوطه می خورند و بر دو نوع است : سونای خشک و سونای بخار.

اسم سونا در اسامی پسرانه و دخترانه

سونا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: (تلفظ: sonā) طلا، (در ترکی) به معنی مرغابی، زیبا و قشنگ – زیبای آبها
سونای
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: (تلفظ: sonāy) (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی )، (در ترکی) به معنی آخرین ماه – زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا