معنی اسم سُها

سُها :    (عربي) (اَعلام) (در نجوم) ستاره‌ي كم نوري در كنار ستاره‌ي عناق در صورت فلكي دُب اكبر كه در قديم قوّت چشم و دوربيني آن را با اين ستاره امتحان مي‌كردند.۳

 

 

اسم سها در لغت نامه دهخدا

سها. [ س ُ ] (اِخ ) ستاره ٔ معروف باریک در بنات النعش و آن متصل است با ستاره ٔ دوم از سه ستاره ٔ بنات. (غیاث ) (آنندراج ). ستاره ای است ریزه و بسیار خفی در بنات النعش صغری. (منتهی الارب ). ستاره ای است در نهایت خردی نزدیک کوکب دوم و از دوکوکب ذنب دب اکبر و نور چشم را بدان امتحان کنند. (یادداشت بخط مؤلف ) : به پهلوی او [ عناق ]ستارگکی است خرد نام او سها. (التفیهم ابوریحان ).
تا بتابش نبود نجم سها همچو سهیل
تا بخوبی نبود هیچ ستاره چو قمر.
فرخی.
معروف ناپدید سها بود بر فلک
من بر زمین کنون بمثال سها شدم.
ناصرخسرو.
ظاهر آن آفتاب کز نورش
آفتاب فلک سها باشد.
مسعودسعد.
آنگاه قدر او بشناسند با یقین
کآید شب و پدید شود بر فلک سها.
سنایی.
چنان به نور دو چشمم رسید نقصانی
که جز سها ننماید مه منیر مرا.
سوزنی.
چو شنگرف گون شد ز خورشید عالم
سماک و سهیل و سها گشت غارب.
حسن متکلم.
خورشید را بر پسر مریم است جا
جای سها بود به بر نعش و دخترش.
خاقانی.
میکرد سها ز همنشینان
نقادی چشم تیزبینان.
نظامی.
این برون از آفتاب و از سهاست
وآن درون از عکس انوار علاست.
مولوی.
در نعت او زبان فصاحت کجا رسد
خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سها.
سعدی.
انوار آفتاب چو پیدا شود زشرق
پیدا بود که چند بود رونق سها.
سلمان ساوجی.
فرهنگ فارسی
سها
ستاره ای ریز و خفی در دب اکبردر پهلوی عناق که ستاره وسطی از بنات باشد و آنرا با چشم غیر مسلح دشوار توان دید .
ستارهای ریزوکم نوردردب اصغر
ستاره معروف باریک در بنات النعش و آن متصل است با ستاره دوم از سه ستاره بنات ستاره ایست ریزه و بسیار خفی در بنات النعش صغری
[Alcor] [نجوم] ستارۀ ۸۰ دب اکبر که کوتوله ای از ردۀ الف ۵ با قدر ۰/۴ واقع در فاصلۀ ۹۰ سال نوری است و با ستارۀ عناق ستاره ای دوگانه می سازد که با چشم غیرمسلح دیده می شود

اسم سها در فرهنگ معین

سها
(سُ) [ ع . ] (اِ.) ستاره ای کوچک و کم نور در صورت فلکی دب اکبر در انتهای ملاقه پهلوی عناق .

اسم سها در فرهنگ فارسی عمید

سها
ستاره ای کم نور در دب اصغر.

اسم سها در اسامی پسرانه و دخترانه

سها
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sohā) (عربی) (در نجوم) ستاره ی کم نوری در کنار ستاره ی عناق در صورت فلکی دُب اکبر که در قدیم قوت چشم و دوربینی آن را با این ستاره امتحان می کردند – نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کرددند
سهام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: سهم ها، بهره ها
سهام الدین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: بهره ها و نصیبهای دین

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • سها اسم قشنگيه امااگر ۵_۶ تا دختر داشتم آخری رو سها می ذاشتم تا اسمهاي اهل بیت هست نوبت به سها نمیرسه

  • ااسم من هیوا س اما قبلا میخواستن بزارن سها
    اسم سها رو به عنوان اسم دوم انتخاب کردم خیلی دوسش دارم

  • سها اسم خیلی قشنگیه.کاش بشه برا اسم دوم انتخابش کنم،فعلا که دوستام همینجوری سها صدام میکنن