معنی اسم سَمن‌بر

سَمن‌بر :    (به مجاز) داراي اندام معطّر چون سَمن، يا داراي اندام سفيد و لطيف.

 

 

اسم سمن بر در لغت نامه دهخدا

سمن بر. [ س َ م َ ب َ ] (ص مرکب ) کسی که یاسمن در بر و آغوش گرفته و بوی خوش از وی برآید. (ناظم الاطباء). || کسی که بر او بوی سمن دهد. || خوشبو. معطر :
سمن بر ویس کرده دیده خونبار
زمان هم رنگ خون آلود دینار.
(ویس و رامین ).
سمن بر بسر اندر آورد خم
سوی کاخ شد شادنزدیک جم.
اسدی.
تا بجهان خوشی است و کشی ای صدر
خوش زی و کش با سمن بران خوش و کش.
سوزنی.
پرده بر روی سپیدان سمن بر ببرید
ساخت از پشت سیاهان اغر بگشائید.
خاقانی.
صعب تغابنی بود حور حریر سینه را
لاف زنی خارپشت از صفت سمن بری.
خاقانی.
کنیز کاروان بیرون شد از در
برون برد آنچه فرمود آن سمن بر.
نظامی.
سمن بر غافل از نظاره ٔ شاه
که سنبل بسته بد بر نرگسش راه.
نظامی.

اسم سمن بر در فرهنگ فارسی

تخت سمن بر
تخت صنم بر کوهی نزدیک شمس آباد چهارمحال .

اسم سمن بر در فرهنگ فارسی عمید

سمن بر
کسی که بدنی لطیف، سفید، و خوشبو دارد.

اسم سمن بر در اسامی پسرانه و دخترانه

سمن بر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد

دانلود

قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا