معنی اسم سوینج

سوينج :    (تركي) شادي.

 

 

اسم سوینج در لغت نامه دهخدا

سوین. [ س َ ] (اِ) دیگ، طبق، کاسه، کوزه و امثال آن مطلقاً و به عربی ظرف و انا راگویند. (برهان ) (جهانگیری ). مطلق ظرف. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). || آبدان سگ یعنی ظرفی که سگ در آن آب خورد. (فرهنگ رشیدی ) (برهان ) (آنندراج ).
سوین. [ س ُ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان گندوان بخش ترک شهرستان میانه. دارای ۳۸۳تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات، عدس، نخود سیاه و بزرک است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴).

اسم سوینج در فرهنگ فارسی

سوین
دهی است جزئ دهستان گندوان بخش ترک شهرستان میانه
سوین تن
یکی از علمای انگلیسی است که الفبای زبان فینیقی را بدست آورده و ثابت کرده که این زبان کاملا زبان سامی است

اسم سوینج در فرهنگ فارسی عمید

سوین
۱. آوند، ظرف.
۲. کاسه.
۳. کوزه.
۴. دیگ.
۵. ظرف مخصوص آب خوردن سگ.

اسم سوینج در اسامی پسرانه و دخترانه

سوین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: (تلفظ: se (o) vin) (ترکی) شادباش – عشق، محبت، علاقه شدید
سوینچ
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: شادی

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا