معنی اسم سامیا

ساميا :    نام ماه يازدهم از سال ايرانيان در دوره‌ي هخامنشي.

 

 

اسم سامیا در لغت نامه دهخدا

سامیا. (اِ) نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره ٔ هخامنشی. (یادداشت بخط مؤلف ).

اسم سامیا در فرهنگ فارسی

سامیا
نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره هخامنشی
خط سامیا
قلم مجموع خط مجموع

اسم سامیا در اسامی پسرانه و دخترانه

سامیا
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sāmyā) نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره ی هخامنشی – نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
سامیار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sāmyār) (سام = سبیکه ی زر و سیم + یار (پسوند دارندگی) ) (به مجاز) ثروتمند – کمک کننده به آتش محافظ آتش
سامیان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام روستایی در نزدیکی اردبیل

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا