معنی اسم رُستا

رُستا :    (در قديم) روستا، دِه.

 

 

اسم رستا در لغت نامه دهخدا

رستا. [ رُ ] (اِ) روستا. (ناظم الاطباء). مخفف روستا به معنی دیه. (از شعوری ج ۲ ص ۲۱) :
هرکه در رستا بود در روز و شام
تا به ماهی عقل او نبود تمام.
مولوی (از شعوری ).
و رجوع به روستا شود.

اسم رستا در فرهنگ فارسی

رستا
روستا مخفف روستا بمعنی دیه
رستا خیز
روز رستاخیز .روزی که مردگان بامر خدا زنده گردند و باعمال آنان رسیدگی شود روز قیامت محشر .
رستا ملحم
ناحیه ایست در حدود ماورائ النهر بنزدیکی سنگلج .

اسم رستا در اسامی پسرانه و دخترانه

رستا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: rostā) (در قدیم) روستا، دِه – رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
رستار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نجات یافته، رها شده
رستاک
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: rastāk) شاخه ی تازه ای که از بیخ درخت بر آید، رشتاک رشتاک، ]این واژه گونه ی قدیمی روستا نیز می باشد که در این صورت رُستاک/rostāk/ تلفظ می شود و معرب آن رُستاق است[ – به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا